Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prośba o koleżeńskie wsparcie

Data publikacji 07.02.2019

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wyraził zgodę na przeprowadzenie koleżeńskiej zbiórki pieniędzy na rzecz pomocy rodzinie byłego Zastępcy KGP nadinsp. w st. spocz. Kazimierza Szwajcowskiego, która w wyniku pożaru odniosła ciężkie obrażenia i straciła dorobek całego życia.

Powrót na górę strony
Polska Policja