Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpiecznie w drogę…

Data publikacji 15.02.2019

Dobre warunki atmosferyczne, które są prognozowane w nadchodzący weekend, nie zwalniają kierujących z ostrożnej jazdy. Bywa, że są czynnikiem, który niekiedy obniża czujność kierowców w trakcie jazdy i wyzwala ryzykowne zachowania, w szczególności chęć szybkiej jazdy.

Ponieważ, w niektórych województwach wciąż trwają ferie zimowe można się spodziewać, że podczas weekendu ruch na drogach będzie wzmożony w związku z wyjazdami i powrotami z wypoczynku.

Przestrzegamy wszystkich kierowców przed zbytnim pośpiechem na drodze. Bezpieczna prędkość, to prędkość zapewniająca panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków w jakich ruch się odbywa. Nadmierna prędkość jazdy jest szczególnie niebezpieczna zimą.

Z powodu przekraczania dozwolonej prędkości na drogach giną nie tylko kierowcy samochodów i ich pasażerowie ale też dochodzi do potrąceń pieszych.

Na wielu drogach pozamiejskich ruch pieszych ciągle jeszcze odbywa się po jezdni i poboczu. Przy dużej prędkości pieszy bardzo często zauważany jest przez kierowcę w ostatniej chwili. To niesie ze sobą ryzyko groźnego w skutkach wypadku.

Wszystkie te argumenty przemawiają za tym, aby o tej porze roku jeździć ostrożnie i przestrzegać dozwolonych limitów prędkości a także zdecydowanie zwalniać przed przejściem dla pieszych.

Pamiętajmy też, że kultura jazdy i szacunek wobec innych są istotnymi elementami bezpieczeństwa na drodze.

Ciesząc się weekendem i wolnym czasem korzystajmy z drogi w sposób, który nie koliduje z przepisami prawa i nie zagraża innym uczestnikom ruchu.

(Biuro Ruchu Drogowego KGP)

 

Powrót na górę strony