Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Promocja oficerska z udziałem Premiera RP

Data publikacji 28.02.2019

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Policja zyskała 273 oficerów. Aktu mianowania poprzez symboliczne uderzenie szablą w ramię dokonali: Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. W ceremonii wzięło udział wielu znamienitych gości na czele z: Panem Mateuszem Morawieckim – Prezesem Rady Ministrów, Panem Joachimem Brudzińskim – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Panem Ministrem Jarosławem Zielińskim – Sekretarzem Stanu w MSWiA.

Uroczystość mianowania na pierwszy stopień oficerski Policji rozpoczęła się w dniu 28 lutego 2019 r. o godzinie 14:30 w Auli im. Władysława Stasiaka WSPol w Szczytnie.

W dniu poprzedzającym uroczystość promocji, kadra kierownicza Policji, promowani oficerowie oraz kadra i słuchacze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie uczestniczyli we mszy świętej w intencji społeczności akademickiej WSPol oraz absolwentów promowanych na pierwszy stopień oficerski, która odbyła się w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczytnie.

Tuż przed ceremonią Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów  wspólnie z  Panem Joachimem Brudzińskim – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Panem Ministrem Jarosławem Zielińskim – Sekretarzem Stanu w MSWiA , Panią Minister Joanną Kopcińską – Sekretarzem Stanu w Kancelarii Premiera, Panem Ministrem Markiem Suskim – Szefem Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem – I Zastępcą Komendanta Głównego Policji oraz Panem Sławomirem Sadowskim – Wicewojewodą Warmińsko-Mazurskim i  insp. dr. hab. Markiem Fałdowskim – Komendantem-Rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą policjantów – ofiary Zbrodni Katyńskiej.

Złożeniem meldunku, wprowadzeniem sztandarów oraz odegraniem hymnu RP – zainaugurowano najważniejszą uroczystość w karierze zawodowej obecnych na auli 166 funkcjonariuszy, w tym 13 kobiet.

Następnie insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie po powitaniu gości podziękował rodzinom i bliskim  zebranym na uroczystości, za to że w dniu dzisiejszym są obecni i dzielą radość oraz dumę wspólnie z promowanymi. Następnie podkreślał jak ważna jest dzisiejsza uroczystość, bowiem odbywa się w roku 100. rocznicy uchwalenia ustawy o Policji Państwowej. Na zakończenie swojej wypowiedzi Komendant-Rektor WSPol wyraził wiarę, że kolejne szeregi mianowanych dziś podkomisarzy polskiej Policji, sprostają  powierzonym im obowiązkom i nie zawiodą pokładanego w nich zaufania. 

Po odczytaniu Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na pierwszy stopień oficerski Policji nadszedł wyczekiwany moment dla bohaterów uroczystości, mianowicie akt promowania na podkomisarza Policji.

Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak wypowiadając słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panie i Panów podkomisarzami Policji”, a następnie poprzez symboliczne uderzenie szablą w ramię, dokonali promowania absolwentów.

Po mianowaniu przedstawiciele duchowieństwa dokonali ekumenicznego błogosławieństwa na dalszą służbę dla podkomisarzy Policji.

Następnie przyszedł czas na przemówienia. Jako pierwszy głos zabrał Prezes Rady Ministrów – Pan Mateusz Morawiecki. Po przywitaniu zebranych na ceremonii podkreślił, że to Policja jest gwarantem bezpiecznego życia, dlatego też modernizacja służb mundurowych ma służyć temu, aby Polacy czuli się coraz bezpieczniej.  Dziękując funkcjonariuszom za dotychczasową służbę społeczeństwu podkreślił, że wyniki badań społecznych potwierdzają to, że obywatele mogą się czuć bezpiecznie. Kończąc swoje przemówienie wyraził pewność, że nowi oficerowie będą kierowali się patriotyzmem, który jest fundamentem wszystkich służb.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Joachim Brudziński w swoim przemówieniu  podkreślił jak ważny jest nie tylko dzisiejszy dzień, ale cały 2019 rok, Jubileusz 100-lecia powstania polskiej Policji oraz obchodzone w minionym roku 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Kierując słowa w stronę promowanych podkreślił, że wybrali wyjątkową służbę, ponieważ za nią otrzymają wdzięczność społeczeństwa. Kończąc swoją wypowiedź słowa skierował do rodzin promowanych, życząc im, aby zawsze doczekali powrotu ze służby swoich najbliższych – funkcjonariuszy Policji.  

Sekretarz Stanu w MSWiA – Pan Minister Jarosław Zieliński zwracając się do promowanych  wyraził zadowolenie z wypełniania przez nich słów roty ślubowania. Ponadto życzył im, aby byli wzorem postawy honoru, godności  oraz stanowili przykład dla innych  zgodnie  z oczekiwaniami społeczeństwa. A w oczekiwaniach społeczeństwa jest, aby Policji była blisko ludzi, dlatego dziś otwarto 100. Posterunek Policji w miejscowości Dubeninki w województwie warmińsko-mazurskim. Na koniec życzył promowanym, aby czerpali satysfakcję ze swojej służby oraz zawsze mieli motywację do dobrej służby obywatelom i Polsce.

Komendant Główny Policji – Pan gen. insp. dr Jarosław Szymczyk zwracając się do oficerów pogratulował oraz podziękował za podjęcie trudu ukończenia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ponadto dodał, że dzisiejszy dzień jest wyjątkowy nie tylko z okazji uroczystej promocji w roku 100-lecia utworzenia Policji Państwowej, ale również z okazji przybycia znamienitych gości, tj. Pana Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów, Pana Joachima Brudzińskiego – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pana Ministra Jarosława Zielińskiego – Sekretarza Stanu w MSWiA. Życzył również, aby takich chwil w przyszłości było jak najwięcej.

Kolejno przedstawiciel promowanych podkom. Justyna Andrzejewska podziękowała władzom Uczelni oraz kadrze naukowo-dydaktycznej Wyższej Szkoły Policji za trud i zaangażowanie jakie włożyli w edukację nowo mianowanych oficerów. W imieniu koleżanek i kolegów podziękowała również Rodzinom i Bliskim za wsparcie i zrozumienie jakim się wykazywali przez pół roku ich szkolenia.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości o jej zakończeniu Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów złożył wpis w Księdze Pamiątkowej znajdującej się w Izbie Pamięci naszej Uczelni.

W tym szczególnym dniu, swoją obecnością naszą Uczelnię zaszczycili m.in.:  Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów, Pan Joachim Brudziński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Minister Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,  Pani Joanna Kopcińska – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pan Marek Suski – Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Pani Minister dr Edyta Bielak-Jomaa – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji, nadinsp. Dariusz Augustyniak – I Zastępca Komendanta Głównego Policji, Pan Sławomir Sadowski – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski oraz przedstawiciele władz samorządowych regionu warmińsko-mazurskiego, przedstawiciele duchowieństwa na czele z ks. bp. dr. Januszem Ostrowskim – Biskupem Pomocniczym Archidiecezji Warmińskiej, rektorzy-komendanci szkół wyższych oraz służb mundurowych MSWiA oraz MON, a także komendanci wojewódzcy/komendant stołeczny Policji, komendant BSWP, komendanci szkół Policji, przedstawiciele kierownictwa służb mundurowych resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz resortu obrony narodowej, przedstawiciele instytucji współpracujących z naszą Uczelnią. W uroczystości udział wzięły również rodziny nowo mianowanych oficerów.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest jedyną uczelnią w kraju, która kształci oficerów polskiej Policji.

(WSPol Szczytno / wsz)

 • Promocja oficerska z udziałem Premiera RP
 • Promocja oficerska z udziałem Premiera RP
 • Promocja oficerska z udziałem Premiera RP
 • Promocja oficerska z udziałem Premiera RP
 • Promocja oficerska z udziałem Premiera RP
 • Promocja oficerska z udziałem Premiera RP
 • Promocja oficerska z udziałem Premiera RP
 • Promocja oficerska z udziałem Premiera RP
 • Promocja oficerska z udziałem Premiera RP
 • Promocja oficerska z udziałem Premiera RP
 • Promocja oficerska z udziałem Premiera RP
 • Promocja oficerska z udziałem Premiera RP
 • Promocja oficerska z udziałem Premiera RP
 • Promocja oficerska z udziałem Premiera RP
 • Promocja oficerska z udziałem Premiera RP
 • Promocja oficerska z udziałem Premiera RP
 • Promocja oficerska z udziałem Premiera RP
 • Promocja oficerska z udziałem Premiera RP
 • Promocja oficerska z udziałem Premiera RP
 • Promocja oficerska z udziałem Premiera RP
 • Promocja oficerska z udziałem Premiera RP
Powrót na górę strony