Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsi małopolscy policjanci z kamerkami na patrolach

Data publikacji 01.03.2019

Sądecka Policja idzie z duchem czasu. Od dziś będzie można spotkać funkcjonariuszy z kamerami osobistymi przy mundurze, które będą rejestrowały obraz i dźwięk z przebiegu interwencji.

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu jako pierwsza jednostka w garnizonie małopolskim otrzymała do użytkowania 110 kamer nasobnych.. Po wdrożeniu systemu ich obsługi urządzenia trafiły do policjantów Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Prewencji i od dzisiaj będą używane w codziennej służbie.

Głównym celem wykorzystywania kamer jest transparentność policyjnych działań oraz ochrona obywateli, ale także ochrona prawna interweniujących policjantów. Zarejestrowany materiał audio-wideo będzie można wykorzystać np. jako dowód w prowadzonych postępowaniach karnych, w sprawach o wykroczenia czy dyscyplinarnych.

Nowoczesne kamery osobiste zostały zakupione przez Komendę Główną Policji. Kolejną jednostką w Małopolsce przewidzianą do wyposażenia w te urządzenia jest Komenda Miejska Policji w Krakowie. Docelowo - zgodnie z Programem Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2017-2020 - wszystkie komendy miejskie i powiatowe w całym kraju zostaną objęte tym systemem.

(KWP w Krakowie / mg)

  • Pierwsi małopolscy policjanci z kamerkami na patrolach
  • Pierwsi małopolscy policjanci z kamerkami na patrolach
  • Pierwsi małopolscy policjanci z kamerkami na patrolach
Powrót na górę strony