Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnanie ze sztandarem CBŚP nadinsp. Kamila Brachy oraz przekazanie obowiązków Komendanta CBŚP insp. Pawłowi Półtorzyckiemu

Data publikacji 01.03.2019

Niezwykle podniosła atmosfera towarzyszyła uroczystości pożegnania nadinsp. Kamila Brachy Zastępcy Komendanta Głównego Policji z Centralnym Biurem Śledczym Policji i powierzenia obowiązków Komendanta CBŚP insp. Pawłowi Półtorzyckiemu. Uroczysta zbiórka nastąpiła w obecności Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka oraz kadry kierowniczej CBŚP.

Dzisiejszy dzień wszystkim policjantom i pracownikom Centralnego Biura Śledczego Policji na długo pozostanie w pamięci. To właśnie dziś oficjalnie pożegnaliśmy dotychczasowego Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji nadinspektora Kamila Brachę, który z dniem 27 lutego 2019 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji. Nadinspektor Kamil Bracha służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku, z Biurem związany był od 15 kwietnia 2000 roku, czyli od początku powstania tej komórki organizacyjnej KGP. Przez 19 lat służby w Biurze przeszedł przez wszystkie szczeble kariery zawodowej zdobywając doświadczenie, aby w styczniu 2016 roku zostać powołanym na stanowisko Zastępcy Komendanta CBŚP. Od 29 czerwca 2016 roku do 26 lutego 2019 roku nadinspektor Kamil Bracha zarządzał Centralnym Biurem Śledczym Policji. Za czasów tego komendanta CBŚP odnosiło spektakularne sukcesy, co było niewątpliwie też efektem powrotu „do korzeni”, tzn. odciążenie policjantów od prowadzenia drobnych spraw, a skupieniu się na wyjaśnianiu najpoważniejszych śledztw i zatrzymywaniu najgroźniejszych przestępców. Dzięki między innymi zaangażowaniu nadinsp. Kamila Brachy Centralne Biuro Śledcze Policji zyskało nową siedzibę przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie, a podczas zeszłorocznych obchodów Święta Policji nadany został sztandar dla Centralnego Biura Śledczego Policji.

Uroczystą zbiórkę rozpoczął meldunek złożony Komendantowi Głównemu Policji przez dowódcę uroczystości nadkom. Romana Maciejewskiego oraz wprowadzenie pocztu sztandarowego ze sztandarem Centralnego Biura Śledczego Policji.

Podczas ceremonii nadinspektor Kamil Bracha pożegnał się ze sztandarem jednostki i złożył meldunek Komendantowi Głównemu Policji o zdaniu obowiązków służbowych w Centralnym Biurze Śledczym Policji. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk podziękował generałowi za profesjonalizm i realizowanie zadań na bardzo wysokim poziomie.

Nadinspektor Kamil Bracha przemowę rozpoczął od słów skierowanych do Komendanta Głównego Policji:

- Postawiono przede mną nowe zadania, za co serdecznie dziękuję, bo to jest wyróżnienie nie tylko dla mnie, ale dla całego Biura. – Następnie żegnając się ze współpracownikami powiedział – To Wy zapracowaliście na ten awans, na ten dzień i na to miejsce, w którym teraz się znajduję. - Dziękując imiennie każdemu z uczestników uroczystości, nadinspektor Kamil Bracha podsumował swoje 19 lat w Biurze podkreślając, że pracował ze wspaniałymi ludźmi, tworzącymi wyjątkową atmosferę.

Następnie głos zabrał inspektor Paweł Półtorzycki, któremu Komendant Główny Policji powierzył obowiązki Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Inspektor Paweł Półtorzycki podziękował przełożonemu za ten olbrzymi kredyt zaufania mówiąc: bycie Komendantem Centralnego Biura Śledczego Policji to wyróżnienie i zaszczyt, podkreślając jednocześnie, że: po takim poprzedniku poprzeczka postawiona jest bardzo wysoko. Zwracając się do nadinspektora Kamila Brachy powiedział: Panie Generale, Pana wkład w tworzenie nowego Biura jest nieoceniony. Wróciliśmy "do korzeni", realizujemy te sprawy, które dotyczą wyłącznie zorganizowanych struktur przestępczych działających na terenie Polski, Europy, ale również całego świata – to zasługa Generała Kamila Brachy – zwrócił się do zgromadzonych gości. - Panie Generale służba z Panem to dla nas wszystkich wielki honor. Zrobię wszystko, aby kontynuować politykę Pana Generała, dbając jednocześnie o atmosferę w Biurze, o to żeby nadal się rozwijało […] to będzie trudne zadanie, zdaje sobie z tego sprawę […]”. Inspektor Paweł Półtorzycki zakończył przemowę meldując gotowość do podjęcia nowych zadań.

Oficjalną część uroczystości zakończyło odprowadzenie pocztu sztandarowego i meldunek o zakończeniu zbiórki.

 

*******************************************************************************************************************************

 

Nowy szef Centralnego Biura Śledczego Policji  inspektor Paweł Półtorzycki ma 45 lat. Służbę w Policji pełni od 1 września 1994 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

  • Zastępca Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu we Wrocławiu CBŚ KGP
  • Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu we Wrocławiu CBŚ KGP
  • Naczelnik Zarządu w Olsztynie CBŚP
  • Zastępca Komendanta CBŚP
  • p.o. Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji

ij

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 49.18 MB)

Powrót na górę strony