Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpiecznie podczas piątkowych zgromadzeń

Data publikacji 02.03.2019

Wczoraj wrocławscy policjanci czuwali nad bezpieczeństwem uczestników popołudniowych zgromadzeń. Wszystkie przebiegły spokojnie i nie odnotowano poważnych incydentów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób biorących w nich udział. Jednak z uwagi na naruszenie przepisów prawa, w trakcie ostatniego ze zgromadzeń połączonego z przemarszem, przedstawiciel Urzędu Miejskiego Wrocławia podjął decyzję o rozwiązaniu zgromadzenia. Wcześniej poinformował o tym organizatora i jego uczestników. Ponieważ część osób nie chciała się rozejść, policjanci zareagowali natychmiast i przystąpili do ich legitymowania w związku z naruszeniem prawa. Funkcjonariusze wobec 11 osób skierują teraz wnioski o ukaranie do sądu. Odpowiedzą one m.in. za wzbranianie się od opuszczenia miejsca zgromadzenia pomimo jego rozwiązania i przewodniczenie mu oraz posiadanie środków pirotechnicznych.

Policjanci z wrocławskiej komendy miejskiej i wojewódzkiej współdziałali wczoraj podczas zabezpieczenia odbywających się na terenie miasta zgromadzeń. Głównym zadaniem funkcjonariuszy było zapewnienie ich bezpiecznego przebiegu, a także niedopuszczenie do konfrontacji i naruszeń prawa. Nad bezpieczeństwem czuwali policjanci prewencji, ruchu drogowego i służb operacyjnych.

Wszystkie zgromadzenia przebiegły spokojnie i nie odnotowano poważnych incydentów, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo.

Po godzinie 21.00, z uwagi na naruszenie przepisów prawa w trakcie zgromadzenia połączonego z przemarszem, przedstawiciel Urzędu Miejskiego Wrocławia podjął decyzję o jego rozwiązaniu. Wcześniej wezwał przewodniczącego zgromadzenia i jego uczestników do zachowania zgodnego z prawem.
Spora część osób, z blisko 200 biorących w nim udział, rozeszła się. Byli jednak też tacy, którzy pozostali i nie chcieli opuścić miejsca zgromadzenia. Dwie osoby, z tych które pozostały, tuż po rozwiązaniu zgromadzenia przez przedstawiciela Urzędu, odpaliły materiały pirotechniczne.

Policjanci natychmiast podjęli działania i wylegitymowali łącznie kilkanaście osób. Wobec 11 zostaną teraz skierowane wnioski o ukaranie do sądu. Odpowiedzą one m. in. za wzbranianie się od opuszczenia miejsca zgromadzenia pomimo jego rozwiązania i przewodniczenie mu oraz posiadanie środków pirotechnicznych.
W świetle kodeksu wykroczeń są to czyny zagrożone karą ograniczenia wolności lub grzywny. Całość zgromadzonych materiałów jest teraz szczegółowo analizowana przez policjantów.

(KWP we Wrocławiu / wsz)

Powrót na górę strony