Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie

Data publikacji 02.03.2019

Dziś w Żabnie miała miejsce wizytacja w nowej siedzibie Komisariatu Policji w Żabnie. W uroczystości udział wzięli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Joachim Brudziński, I Zastępca Komendanta Głównego Policji - nadinspektor Dariusz Augustyniak, a także Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta. Wśród gości nie zabrakło parlamentarzystów Ziemi Tarnowskiej, przedstawicieli władz administracji rządowej w osobie Wojewody Małopolskiego - Piotra Ćwika oraz samorządowej, Anny Pieczarki - Członka Zarządu Województwa Małopolskiego, Starosty Tarnowskiego - Romana Łucarza, Burmistrza Żabna - Marty Herduś. Poświęcenia nowego komisariatu dokonał Biskup Pomocniczy Leszek Leszkiewicz, któremu towarzyszył Diecezjalny Duszpasterz i Kapelanem Policji ks. prof. Stanisław Sojka.

To ważne wydarzenie dla lokalnej społeczności i dla bezpieczeństwa publicznego w Gminie Żabno. Komisariat Policji w Żabnie swoim zasięgiem obejmuje obszar trzech gmin: Żabno, Radłów oraz Wietrzychowice. To obszar ponad 236 km2, na którym mieszka 33 971 osób. Przez ten teren przebiegają trzy drogi wojewódzkie 973, 975 oraz 964. Na terenie działania komisariatu rozgrywa swoje mecze jedyny w regionie, pierwszoligowy klub piłkarski Termalica Bruk-Bet Nieciecza.

W Komisariacie Policji w Żabnie służbę pełni  w sumie 22 policjantów w tym: komendant komisariatu, dwóch kierowników (pionu kryminalnego i prewencji), pięciu policjantów ogniwa kryminalnego oraz czternastu policjantów ogniwa prewencji w tym pięciu dzielnicowych i jeden pracownik cywilny.

Wszystkich gości przywitał nadinsp. dr Krzysztof Pobuta - Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie. Generał opisał strukturę Komisariatu w Żabnie i realizowane przez miejscowych policjantów zadania. Wskazał, że oddany niedawno do użytku budynek Komisariatu Policji w Żabnie to obiekt nowoczesny przystosowany do obsługi  ludności. To poprawa warunków służby policjantów, ale również zapewnienie odpowiednich warunków obsługi interesantów. Jak podał,  ważne jest, aby instytucje państwowe funkcjonały w  obiektach na  miarę XXI wieku, bo to oznaka  sprawności organów państwa. Podziękował władzom samorządowym za pomoc w przekazaniu budynku oraz podczas remontu inwestycji. Wskazał, że w ramach Programu Modernizacji Policji przeznaczono na remont i wyposażenie nowej siedziby komisariatu 1,5 mln zł. Generał przytoczył także  przykłady innych  inwestycji  z Programu Modernizacji Policji na terenie Małopolski. W całym województwie na infrastrukturę w ramach tego programu wydanych zostanie ponad 200 mln zł.

"Staramy się, aby tak jak w Żabnie, w komisariatach policji nie było wakatów. Ponieważ nawet najładniejsze siedziby, jeśli nie będzie w nich policjantów, nie będą spełniać swojej roli" - powiedział nadinspektor Pobuta. Poinformował, że w 2018 r. do małopolskiej policji przyjęto 500 osób, a w przyszłym tygodniu przyjętych zostanie kolejnych 300. "Mamy ambitny plan, aby na stulecie policji w lipcu obsadzić wszystkie etaty" – podkreślił Pobuta.

Następnie głos zabrał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, który przypomniał, że w tym roku obchodzone jest stulecie powstania polskiej Policji. Minister dziękował funkcjonariuszom za codzienną służbę. "Każdy z was, panie i panowie funkcjonariusze, decydując się włożyć na swoje ramiona policyjny mundur, podejmowaliście decyzję trudną, decyzję, za którą niejednokrotnie idzie wasze poświęcenie, niejednokrotnie poświęcenie własnego zdrowia, a w tych najdramatyczniejszych wypadkach również własnego życia" - powiedział. Podkreślił, że społeczeństwo obdarza policjantów dużym zaufaniem. "Polacy dzisiaj w RP czują się bezpiecznie, dzięki przede wszystkim waszemu zaangażowaniu, waszej służbie" - powiedział. Minister zapewnił, że rząd dba o to, by funkcjonariusze pracowali w godnych warunkach. "W sposób oczywisty jako minister spraw wewnętrznych i administracji czuję się odpowiedzialny za to, żeby wasze rodziny, wasi najbliżsi mieli również to poczucie bezpieczeństwa w tym wymiarze finansowym, ekonomicznym" - powiedział. Dodał, że uposażenia policjantów "konsekwentnie idą w górę".

Szef MSWiA przypomniał, że dzięki determinacji rządu otworzono w Dubeninkach - gminie graniczącej z Obwodem Kaliningradzkim - setny odtworzony posterunek policji, bo chodzi o to, żeby komisariaty i posterunki „były jak najbliżej obywateli”. Minister Brudziński podkreślił, że bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców małych miejscowości „ma taką samą wartość” jak bezpieczeństwo mieszkańców dużych, bogatych i rozwiniętych metropolii bowiem  „Wszyscy Polacy mają takie samo prawo do poczucia bezpieczeństwa”. Szef MSWiA podkreślił, że Polacy czują się bezpiecznie, przede wszystkim dzięki zaangażowaniu i służbie funkcjonariuszy polskiej Policji i innych służb mundurowych. Podziękował za zaproszenie, jak również za wsparcie programu modernizacji Policji przez kolegów parlamentarzystów.

Następnie zabrał głos I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, który wskazał, że to rok szczególny, bo obchodzimy setną rocznicę  powstawania Polskiej Policji. Ten rok policjanci z zaczynają w nowej siedzibie, ale to także prezent dla mieszkańców Żabna.

Generał wskazał na inwestycje policji, wykorzystanie ogromnych  środków finansowych z Programu Modernizacji Policji tj. ponad 6 mld zł, z czego ponad 1 mld zł wydany zostanie w 2019, w którym np. oddanych zostanie  do użytku 91 nowych obiektów policyjnych. Komendant podziękował za program modernizacji ministrowi i parlamentarzystom. Wyraził przekonanie, że na zakończenie 2019 roku będziemy mogli powiedzieć, że to bardzo dobry rok dla policji, zarówno pod względem obchodzonej rocznicy jaki i wzmocnienia pod względem bazy i sprzętu.

Następnie głos zabrała  Pani Anna Pieczarka - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, która wyraziła radość z celebracji użytkowania przez policjantów nowej siedziby komisariatu i podziękowała ministrowi za inwestycję.

Po przemówieniach biskup pomocniczy Leszek Leszkiewicz poświęcił pomieszczenia komisariatu. W posłudze kapłańskiej pomagał Diecezjalny Duszpasterz i Kapelan Policji ks. prof. Stanisław Sojka.

(KWP w Krakowie / wsz)

 • Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
  Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
 • Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
  Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
 • Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
  Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
 • Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
  Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
 • Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
  Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
 • Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
  Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
 • Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
  Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
 • Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
  Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
 • Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
  Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
 • Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
  Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
 • Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
  Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
 • Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
  Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
 • Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
  Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
 • Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
  Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
 • Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
  Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
 • Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
  Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
 • Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
  Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
 • Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
  Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
 • Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
  Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
 • Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
  Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
 • Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
  Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisariacie Policji w Żabnie
Powrót na górę strony