Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowe specjalistyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi

Data publikacji 05.03.2019

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie z inicjatywy Ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie reprezentowanej przez oficera łącznikowego National Crime Agency p. Neila Holyoake przy współudziale funkcjonariuszy Wydziału d/w z Handlem Ludźmi BK KGP w dniach 25-28 lutego br. odbyło się międzynarodowe specjalistyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi.

Inicjatywa miała na celu wymianę doświadczeń pomiędzy funkcjonariuszami na co dzień zajmującymi się zwalczaniem tego typu przestępczości na terenie krajów Unii Europejskiej oraz wypracowaniem wzajemnych rozwiązań, celem efektywniejszej działalności w zakresie zwalczania przestępczości handlu ludźmi i przestępstw z nim współistniejących.

Współczesne niewolnictwo jako forma handlu ludźmi stanowi jedną z najcięższych zbrodni i jest okrutną formą pogwałcenia praw jednostki, godzącą w podstawowe wartości człowieka takie jak wolności i godność. Z uwagi na międzynarodowy charakter tego przestępstwa, żaden kraj nie pozostaje od niego wolny, a organy ścigania wszystkich państw dotkniętych tym zagadnieniem borykają się z problemem nie tylko przeciwdziałania temu przestępstwu, ale także ochrony oraz wsparcia ofiar handlu ludźmi.

Niezwykle istotnym jest fakt, że przestępstwo handlu ludźmi ma charakter transgraniczny i bardzo rzadko odbywa się na terenie tylko jednego państwa, dlatego wymiana doświadczeń przez funkcjonariuszy z wielu krajów w jednym miejscu podczas wspólnych warsztatów ma znaczący wpływ na zrozumienie fenomenu tego przestępstwa oraz poprawę współpracy pomiędzy wieloma służbami zaangażowanymi w tą wspólną sprawę.

Z uwagi na złożoność problematyki związanej z tym przestępstwem oraz potrzebę ciągłości doskonalenia wiedzy w tym zakresie, a także potrzebę  wymiany doświadczeń pomiędzy funkcjonariuszami z krajów Unii Europejskiej, w szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Ambasady Brytyjskiej w Warszawie, Brytyjski Oficer Łącznikowy NCA w Polsce, funkcjonariusze Wydziału dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP i jednostek terenowych, oraz międzynarodowa kadra funkcjonariuszy Policji oraz organów ścigania specjalizujących się w zwalczaniu przestępstwa handlu ludźmi i przestępstw podobnych.

Całość przedsięwzięcia odbyła się w ramach wspólnego polsko - brytyjskiego projektu, a do udziału w nim zostali zaproszeni przedstawiciele z Bułgarii, Czech, Litwy, Słowacji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Polski, co ogółem dało ponad 40 uczestników z różnych formacji i instytucji.

Szkolenie prowadzone było częściowo w formie panelu ogólnego - prezentacji przestępczości handlu ludźmi w poszczególnych krajach, natomiast drugą cześć tworzył panel warsztatowy, gdzie uczestnicy w mniejszych grupach mieli okazję wymiany doświadczeń i wypracowania wspólnych wniosków.

Tak zaprezentowana forma szkolenia pozwoliła na bogata wymianę doświadczeń w poniższych aspektach: 

  • w trakcie sesji ogólnej - z udziałem wszystkich zgromadzonych gości, każdy z krajów uczestniczących miał okazję przedstawić zgromadzonym prezentacje obejmującą takie zagadnienia jak: struktura organizacyjną w danym kraju, egzekwowanie prawa oraz przepisy regulujące handel ludźmi, dane statystyczne, rozpowszechnienie różnych form handlu ludźmi w poszczególnych krajach, profile ofiar i sprawców oraz dostępne praktyki w zwalczania przedmiotowego procederu;
  •  z kolei warsztaty praktyczne prowadzone były przez instruktorów z brytyjskiej Policji w oparciu o prawdziwe sprawy, które uczestnicy, podzieleni na mniejsze grupy robocze, starali się omówić i wypracować wspólny model postępowania z uwzględnieniem problemów jakie stawiają różne systemy legislacyjne oraz odmienne formy pracy.

Dzięki zróżnicowaniu merytorycznemu, a także międzynarodowemu charakterowi warsztatów możliwa była wymiana doświadczeń, opinii, kontaktów oraz wypracowanie rozwiązań dających możliwość efektywniejszego zwalczania przestępstwa handlu ludźmi. Pozwoliło to również uczestnikom na szersze spojrzenie na przedstawioną problematykę nie tylko z perspektywy policyjnej, ale również ofiar handlu ludźmi.

(Wydział do walki z Handlem Ludźmi Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji/ mw)

 

  • Międzynarodowe specjalistyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi
  • Międzynarodowe specjalistyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi
  • Międzynarodowe specjalistyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi
  • Międzynarodowe specjalistyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi
Powrót na górę strony