Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Kampania informacyjno-edukacyjna na temat zagrożeń wynikających z przestępstwa handlu ludźmi

Data publikacji 11.03.2019

Kampania informacyjno-edukacyjna na temat zagrożeń wynikających z przestępstwa handlu ludźmi odbyła się dziś w Lublinie. Organizatorem jest Ambasada Brytyjska w Warszawie, wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacją La Strada, Armią Zbawienia, Policją, Strażą Graniczną, we współpracy z Wojewodą Lubelskim. Na placu przed Centrum Spotkania Kultur stanął czerwony, piętrowy londyński autobus, w którym specjaliści, w tym policjanci, prowadzili akcję informacyjną dotyczącą współczesnego niewolnictwa

Przestępstwo handlu ludźmi, jako współczesna forma niewolnictwa, stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolność i godność ludzka. Handel ludźmi jest współczesnym przejawem jednego z najstarszych zjawisk w historii ludzkości – niewolnictwa. Ludzie są sprzedawani i kupowani do pracy – czy raczej do wyzysku, w tym seksualnego. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych handel ludźmi jest trzecim, po broni i narkotykach, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie.

Z uwagi na międzynarodowy charakter tego przestępstwa, żaden kraj nie pozostaje od niego wolny, a organy ścigania i powołane instytucje wszystkich państw dotkniętych tym zagadnieniem borykają się z problemem nie tylko przeciwdziałania temu przestępstwu, ale także ochrony oraz wsparcia ofiar handlu ludźmi.

Zorganizowana dziś kampania ma na celu podnoszenie świadomości społecznej oraz ochronę potencjalnych ofiar przed różnymi formami wykorzystywania, składającymi się na współczesne niewolnictwo. Kampanię tę zorganizowała Ambasada Brytyjska w Warszawie, wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacją La Strada, Armią Zbawienia, Policją, Strażą Graniczną, we współpracy z Wojewodą Lubelskim.

Głównym elementem kampanii jest czerwony, dwupiętrowy autobus londyński, który stanął na Placu Teatralnym pod Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Właśnie tam, o godz. 11. odbyła się oficjalna cześć kampanii z udziałem przedstawicieli Ambasady Brytyjskiej w Warszawie, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policji, Straży Granicznej, Fundacji La Strada oraz Armii Zbawienia, a także przedstawicieli Brytyjskiej Agencji do Spraw Walki z Nadużyciami w Pracy (Gangmasters and Labour Abuse Authority) oraz Brytyjskiej Agencji do Spraw Walki z Poważną Przestępczością (National Crime Agency).
                                

Na pytania zaproszonych mediów odpowiadali organizatorzy tego przedsięwzięcia. Uzupełnieniem działań informacyjnych były stoiska z udziałem przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Straży Granicznej a także Policji.
                               

Dla wyrażenia przekazu kampanii na ulicach miasta pojawiła się lubelska młodzież prezentująca różne formy współczesnego niewolnictwa, jak np.  żebractwo, pozyskiwanie organów, prostytucja. Przygotowano również wystawę fotografii poświęconych ofiarom handlu ludźmi.

Policjanci wzięli także udział w seminarium, które odbyło się w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Skierowane było ono do pracowników urzędów pracy, pomocy społecznej, pedagogów szkolnych oraz  służb mundurowych. Udział w seminarium wzięli przedstawiciele Komendy Głównej Policji, policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Lublinie oraz funkcjonariusze z lubelskiego garnizonu zajmujący się w swoich jednostkach problematyką zjawiska handlu ludźmi.
                              

Kolejnym punktem kampanii jest spotkanie informacyjne dla mieszkańców Lubelszczyzny w Auli Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie.

AK

Powrót na górę strony