Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zator w powiecie oświęcimskim. Trwa budowa nowoczesnego komisariatu Policji

Data publikacji 13.03.2019

11 marca br. w Urzędzie Miasta i Gminy Zator odbyła się konferencja prasowa dotycząca rozpoczętej budowy nowego Komisariatu Policji w Zatorze. W spotkaniu wziął udział Burmistrz Zatora Mariusz Makuch, Wójt Gminy Przeciszów Tomasz Kosowski, Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu insp. Robert Chowaniec oraz Komendant Komisariatu Policji w Zatorze Sławomir Habas.

Podczas konferencji przedstawiono prezentację multimedialną, a Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu omówił szczegóły projektu architektoniczno-budowlanego nowoczesnej i dostosowanej do współczesnych standardów przyszłej jednostki Policji w Zatorze. Komendant podkreślał, że policjanci i pracownicy powinni mieć zapewnione odpowiednie warunki służby i pracy, a mieszkańcy i turyści godne warunki w jakich będą przyjmowani.

Burmistrz oraz Wójt w swoich wystąpieniach podkreślili, że sprawa bezpieczeństwa mieszkańców Zatora, Przeciszowa oraz miejscowości znajdujących się na terenach obu gmin, a także bezpieczeństwa ponad  miliona turystów przyjeżdzających co roku do Doliny Karpia, jest dla nich priorytetem. Dofinansowanie budowy takiego obiektu z całą pewnością będzie miało wpływ na odpowiednią obsługę osób, które będą potrzebować pomocy Policji.

Komendant Komisariatu Policji w Zatorze stwierdził, że budynek w którym aktualnie ma siedzibę komisariat to budynek jednorodzinny, który w roku 1995  został zaadaptowany na potrzeby Policji. Oczywiście warunki są skromne i niedopasowane do dzisiejszych standardów, a także  rozwijających się turystycznie miasta i gminy Zator oraz gminy Przeciszów. Budowa nowoczesnego komisariatu była więc koniecznością.

Następnie Burmistrz, Wójt oraz Komendanci, a także przedstawiciele mediów przeszli na plac budowy, gdzie aktualnie trwają prace budowlane.

O inwestycji w bezpieczeństwo

Budowa nowego obiektu Policji na terenie Zatora ma na celu poprawę warunków obsługi obywateli, podniesienie standardu pracy policjantów i pracowników Policji oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Zator, Gminy Przeciszów, a także turystów przyjeżdżających do stolicy  Doliny Karpia i  znajdujących się tam parków rozrywki.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się już w marcu 2017 roku od podpisania aktu notarialnego dotyczącego przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie przez Urząd Miasta i Gminy Zator 26 arowej działki przy ulicy Juliusza Słowackiego z przeznaczeniem pod budowę nowego komisariatu Policji. Podczas tego samego spotkania Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, Burmistrz Zatora oraz Wójt Gminy Przeciszów podpisali porozumienie trójstronne w sprawie wspólnego finansowania budowy nowej siedziby zatorskiej Policji w ramach funduszu „Wsparcia Policji”.

W 2018 Urząd Miasta i Gminy Zator sfinansował projekt  architektoniczno-budowlany. Działka na której rozpoczęta została budowa komisariatu znajduje się w centrum Zatora w pobliżu drogi krajowej nr 44, blisko parków rozrywki oraz centrum handlowego. Powstaje tam nowoczesny, dwukondygnacyjny budynek wraz z garażami i parkingami zewnętrznym i wewnętrznym.  Obiekt będzie spełniał aktualne wymogi standaryzacji jednostek Policji .

Koszt budowy nowego komisariatu Policji w Zatorze szacowany jest  na ponad 3 mln zł. Głównym inwestorem przedsięwzięcia jest Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, którą na bazie porozumienia z 2017 w sfinansowaniu budowy wesprą Miasto i Gmina Zator oraz Gmina Przeciszów w łącznej kwocie blisko 1,5 mln zł.  Docelowo w pomieszczeniach nowego budynku Komisariatu Policji w Zatorze będzie pracować 25 policjantów i pracowników Policji, a jego otwarcie planowane jest na początek 2020 roku.

(KWP w Krakowie / mg)

  • budowa nowoczesnego komisariatu Policji
  • budowa nowoczesnego komisariatu Policji
  • budowa nowoczesnego komisariatu Policji
  • budowa nowoczesnego komisariatu Policji
  • budowa nowoczesnego komisariatu Policji
  • budowa nowoczesnego komisariatu Policji
Powrót na górę strony