Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Patron Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - Komisarz Józef Binaś

Data publikacji 14.03.2019

W 100 rocznicę utworzenia Polskiej Policji Państwowej uhonorowano komisarza Józefa Biniasia odsłonięciem w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu tablicy upamiętniającej jego postać.

Komisarz JÓZEF BINIAŚ  / 1888-1940/ powstaniec wielkopolski i uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Oficer Policji Państwowej. Kawaler Orderu Virtuti Militari. Zamordowany w siedzibie NKWD w Kalininie.

Komisarz P.P. Józef BINIAŚ urodził się 23 stycznia 1888 roku w miejscowości Rozbitrek, (pow. Międzychód). W roku 1910 powołany został do dwuletniej obowiązkowej służby wojskowej w wojsku pruskim z przydziałem do 3 pułku artylerii polowej, którą ukończył w stopniu kaprala i pozostał w wojsku. W latach 1915-1918 prowadził biuro sztabu 3 baterii 3 pułku. Ranny we wrześniu 1918 roku i trafił do szpitala wojskowego w Hochspeier, skąd uciekł do Polski.

W styczniu 1919 r. po wybuchu powstania wielkopolskiego wstąpił w szeregi Wojska Polskiego i dowodził kompanią powstańczą w Sierakowie i Chojnie, od lutego 1919 r. został dowódcą 4 kompanii 7 Pułku Strzelców Wielkopolskich. W czasie wojny polsko- bolszewickiej W czasie wojny polsko-bolszewickiej uczestniczył między innymi w zdobyciu Kijowa i w walkach pod Mińskiem. W lipcu 1920 r. po odparciu ataku bolszewickiego nad Berezyną, za waleczność, mianowany został na stopień podporucznika. 4 lutego 1921 r., za niezwykłą waleczność i bohaterstwo podczas walk odwrotowych w rejonie Wierowa nad Bugiem, odznaczony został Krzyżem Walecznych. Od 15 marca 1921 r. do 21 maja 1922 r. skierowany został na kurs dokształcający dla oficerów bez cenzusu. Po zdaniu egzaminu, 17 czerwca 1922 r., odszedł do rezerwy Wojska Polskiego, po czym, wstąpił do Policji Państwowej.

W grudniu 1922 r. wstąpił do służby w Policji Państwowej zajmując stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego P.P. w Działdowie. 29 września 1924 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi „za skuteczną walkę z bandytami w czasie napadu na Stołpce”. W latach 1924-25 był Kierownikiem II Komisariatu P.P. w Toruniu. Następnie w latach 1925-1932 był Komendantem  Powiatowym P.P. w Wąbrzeźnie. W okresie od 1932 do 1938 był Komendantem Powiatowym P.P. w Kamionce Strumiłłowej (woj. tarnopolskie). 9 listopada 1932 r. został odznaczony Krzyżem Niepodległości. 15 grudnia 1938 r. mianowany na Kierownika Komisariatu IV Policji Państwowej w Bydgoszczy.

1 września 1939 r. w związku z powszechną mobilizacją został powołany do wojska w Równem. 17 września 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej, osadzony w obozie w Ostaszkowie. Józef Biniaś został zamordowany 5 kwietnia 1940 r. w siedzibie NKWD w Kalininie (dzisiejszy Twer). Spoczywa na cmentarzu wojskowym w Miednoje.

11 listopada 1976 r. dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźctwie St. Ostrowskiego przyznano mu zbiorowo Order Virtuti Militari nadany żołnierzom polskim zgładzonym w Katyniu i innych nieznanych miejscach kaźni dla upamiętnienia ofiary ich życia w imię Niepodległości Polski. 9 listopada 2007 r. decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pośmiertnie, awansowany został  na stopień komisarza Policji Państwowej.

Dzisiaj odbyło się uroczyste odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej – patrona Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - komisarza Józefa Biniasia. Odsłonięcia tablicy dokonał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu – nadinsp. Tomasz Trawiński.

W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście: Wojewoda Dolnośląski - Paweł Hreniak, Dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu – Andrzej Drogoń, Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP - insp. Iwona Klonowska, Dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak, kadra kierownicza dolnośląskiej Policji, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 oraz przedstawiciele służb i instytucji współdziałających z nami na rzecz bezpieczeństwa.

Z tej okazji w holu głównym przygotowana została wystawa poświęconą sylwetce kom. Józefa Biniasia - patrona Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Po uroczystości, w auli Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu, zaproszeni goście obejrzeli spektakl „Służba”, który został wystawiony przez aktorów Amatorskiej Sceny Policyjnej „Na Posterunku”. To historyczno-edukacyjne przedstawienie uświetniło dzisiejsze obchody. Aktorzy przedstawiając niełatwe dzieje policyjnej rodziny pokazali jednocześnie, jaką rolę odgrywała służba w Policji, w tradycji i historii naszego kraju. Główny bohater – dziadek, wspomina wydarzenia sprzed lat i opowiada swojej wnuczce oraz jej przyjaciołom historię tej formacji. Mówi o rodzinnych tajemnicach, trudnych wyborach, służbie i odpowiedzialności za kraj. Widzowie w ciągu kilkudziesięciu minut mogli przeżyć blisko 100 lat historii polskiej Policji - od dnia odzyskania niepodległości, poprzez drugą wojnę światową aż po czasy współczesne.

Osoby, które brały udział w realizacji projektu otrzymały odznaki Przyjaciel Teatru. Wśród tej grupy znaleźli się Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu - nadinsp. Tomasz Trawiński, Naczelnik Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu - mł. insp. Adam Skrzypek, Kapelmistrz orkiestry policyjnej -  nadkom. Adam Witiw, funkcjonariusze Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu - podkom. Maciej Muzyk i nadkom. Agnieszka Gębska, Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Departamentu Edukacji UM we Wrocławiu - Ewa Szczęch oraz Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu - Anna Maćkowska.

Na zakończenie uroczysty koncert dla wszystkich zgromadzonych w auli zagrała orkiestra dolnośląskiej Policji

Powrót na górę strony