Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zwalczanie seksturystyki dzięcięcej - delegacja przedstawicieli organów ścigania UE w Azji

Data publikacji 19.03.2019

Funkcjonariusz Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi Komendy Głównej Policji był jednym z członków delegacji oficjalnej wizyty przedstawicieli organów ścigania Państw Członkowskich do Tajlandii i Kambodży w sprawie nawiązania stałej współpracy w zakresie wykorzystywania seksualnego dzieci i podróży i turystyce.

W dniach 4-8 marca 2019 r. miała miejsce oficjalna wizyta delegacji przedstawicieli organów ścigania Państw Członkowskich UE do Bangkoku (Tajlandia) i Phnom Penh (Kambodża) celem nawiązania stałej współpracy operacyjnej i procesowej w zakresie zwalczania tzw. „seksturystyki dziecięcej” czyli wykorzystywania seksualnego dzieci w podróży i turystyce. W skład delegacji wchodziła również Polska w osobie funkcjonariusza Wydziału dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP. Wizyta była elementem realizacji unijnego priorytetu EMPACT CSE (zwalczanie wykorzystywania seksualnego dzieci) związanego z realizacją Cyklu Polityki Bezpieczeństwa UE w zakresie zorganizowanej przestępczości na lata 2018-21, którego jednym z istotnych elementów jest zwalczanie „seksturystyki dziecięcej” i ściganie europejskich sprawców, którzy podróżują do krajów Azji Płd – Wschodniej tylko w jednym celu - wykorzystywać seksualnie dzieci pochodzące z tego regionu. Wśród krajów wybranych do udziału w delegacji, obok Francji, Hiszpanii i Holandii, znalazła się także Polska jako jedyny przedstawiciel krajów unijnych z Europy Centralneji Wschodniej. Udział przedstawiciela polskiej Policji był również motywowany faktem, iż w opinii partnerów europejskich Polska aktywnie zwalczania przestępczość pedofilską i w tym zakresie prowadzi międzynarodową współpracę policyjną w szerokim zakresie.  Delegacja odbyła serię spotkań z przedstawicielami organów ścigania Tajlandii i Kambodży, w trakcie których omówiono możliwości przyszłej współpracy w obszarze zwalczania przedmiotowej przestępczości, w tym z tajskim DSI – Specjalnym Departamentem Śledczym (utworzonym na wzór amerykańskiego FBI), Policją Państwową Kambodży oraz Królewską Policją Tajlandii. Po stronie krajów goszczących delegację unijną zauważyć można było zaangażowanie w walce z wykorzystywaniem seksualnym dzieci w podróży i turystyce. Dlatego też ustalone zostały zasady dalszej współpracy operacyjnej i procesowej pomiędzy organami ścigania (głównie Policją) państw UE a ich odpowiednikami po stronie Tajlandii i Kambodży. Ponadto strona unijna zaoferowała pomoc szkoleniową w zwalczaniu nie tylko przedmiotowej przestępczości, ale również jeżeli chodzi o inne formy eksploatacji seksualnej dzieci takie jak np. uwodzenie i wymuszenia seksualne na dzieciach w Internecie czy live streaming (wykorzystywanie seksualne dzieci on-line). Pierwszym wyrazem oferty szkoleniowej będzie przeprowadzenie za środki UE seminarium szkoleniowego dla policjantów z państw tego regionu, które zaplanowane zostało na czerwiec br. w Singapurze. Rolę wykładowców przejmą eksperci unijni z państw priorytetu EMPACT CSE.

Ponadto, oprócz spotkań z tajskimi i kambodżańskimi organami ścigania odbyły się również spotkania z organizacją pozarządową APLE działającą w Kambodży. Jej głównym celem jest pomoc małoletnim ofiarom pedofilii. Organizacja na bieżąco prowadzi współpracę z lokalną Policją w zakresie identyfikacji pokrzywdzonych i sprawców. Delegację przyjął również ambasador misji UE w Kambodży, który w trakcie dyskusji przedstawił obecny i prognozowany stan współpracy z miejscowymi władzami, w tym Policją i wymiarem sprawiedliwości.

Na koniec wizyty odbyło się spotkanie z oficerami łącznikowymi Interpolu mającego swoje regionalne biuro w Bangkoku (Lobang), którego eksperci wchodzili w skład delegacji w czasie pobytu w obu krajach. Podczas spotkania ustalono, że Interpol będzie aktywnie uczestniczył we współpracy pomiędzy UE a krajami Azji Płd-Wschodniej, w skutecznym ściganiu „seks-turystyki dziecięcej”.       

Wykorzystywanie seksualne dzieci w podróży i turystyce, ze szczególnym uwzględnieniem krajów azjatyckich jako miejsca docelowego dla podróżujących pedofilów, jest stale rosnącym przestępczym zjawiskiem, które dotyka nie tylko te kraje unijne, które od długiego czasu borykają się z tym problemem, jak np. Francja, Holandia czy Niemcy, ale również w coraz większym stopniu odnosi się do kolejnych państw UE, w tym Polski. Dlatego też Unia Europejska przykłada dużą wagę do tej problematyki i inicjuje działania mające przeciwdziałać przedmiotowemu procederowi. Polska Policja również otrzymuje sygnały i na bieżąco weryfikuje informacje o polskich obywatelach podróżujących do Tajlandii, Kambodży czy innych krajów tego regionu, których celem przyjazdu ma być seksualne wykorzystywanie dzieci. Dlatego też międzynarodowa współpraca policyjna jest tak istotna aby szybko i skutecznie zwalczać tą przestępczość.

(Biuro Kryminalne KGP/kr)

Powrót na górę strony