Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta londyńskiego autobusu informującego o zagrożeniach związanych ze współczesnym niewolnictwem

Data publikacji 19.03.2019

Zwalczanie przestępczości współczesnego niewolnictwa jest od kilku lat jednym z głównych priorytetów krajów europejskich. W Wielkiej Brytanii od 2015 r. obowiązuje akt normatywny "The Modern Slavery Act 2015" przeznaczony do walki ze współczesnym niewolnictwem na terenie Zjednoczonego Królestwa oraz na arenie międzynarodowej. Z uwagi na fakt, że na terenie Wielkiej Brytanii przebywa ponad 1mln obywateli Polski, spośród których wywodzą się zarówno ofiary handlu ludźmi jak i też sprawcy, wzmocnienie współpracy międzynarodowej z rządem RP, organami ścigania oraz organizacjami pozarządowymi zostało zawarte w Planie Krajowym dla Polski (Action Plan for Poland).

Realizacją Planu na terytorium Polski zajmuje się utworzona w 2016 r. w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie Grupa Zadaniowa do spraw realizacji Action Plan for Poland, w skład której wchodzą przedstawiciele Ambasady Brytyjskiej w Warszawie, National Crime Agency, MSWiA, Policji, Straży Granicznej, La Strady i Armii Zbawienia podejmując działania strategiczne z zakresu zapobiegania przestępstw, ochrony ofiar i ścigania sprawców.

Przykładem działania prewencyjnego jest kampania z wykorzystaniem londyńskiego autobusu. Celem akcji jest podnoszenie świadomości społecznej oraz ochrona potencjalnych ofiar przed różnymi formami wykorzystywania składającymi się na współczesne niewolnictwo. Jest to zagrożenie, które czyha zarówno w Polsce jak i w sytuacjach, gdy ktoś decyduje się na wyjazd do innego kraju, np. w poszukiwaniu zatrudnienia.

Kampania odbyła się w 2016 r. w Warszawie przy okazji inauguracji kampanii S.O.S., w Radomiu, Włocławku, Toruniu oraz na festiwalu Pol’and Rock w Kostrzynie nad Odrą. W obecnej edycji autobus w dniach 6-13 marca br. przejechał trasę z Litwy przez Polskę na Słowację.

W Polsce kampania miała miejsce w Białymstoku w dniu 8 marca i w Lublinie 11 marca.

Część lubelska kampanii została zorganizowana przez Grupę Zadaniową Action Plan for Poland we współpracy z Wojewódzkim Zespołem ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Lubelskim oraz przy wsparciu Urzędu Miasta w Lublinie.

W autobusie, który był zaparkowany przed Centrum Spotkania Kultur na Placu Teatralnym ul. Grottgera 1 w Lublinie, można było zasięgnąć informacji na temat zagadnień związanych z handlem ludźmi, obejrzeć klipy wideo oraz otrzymać materiały informacyjne. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymywali materiały informacyjne oraz rozmawiali z przedstawicielami organizatorów jak nie stać się ofiarą handlu ludźmi będąc za granicą. W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się seminarium na temat współczesnego skierowane do pracowników urzędów pracy, pomocy społecznej, pedagogów szkolnych i służby mundurowych podczas którego przedstawiciele Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP omówili zagrożenia przestępstwem handlu ludźmi z perspektywy Policji. W Auli Caritas Archidiecezji Lubelskiej dla mieszkańców Lubelszczyzny przygotowano spotkanie informacyjne pod hasłem „Bądź bezpieczny! Nie daj się sprzedać!

Kampanii towarzyszyły wydarzenia o charakterze profilaktycznym:

  • na ulicach Lublina pojawiła się młodzież licealna z przekazem uwrażliwiającym na niektóre formy wykorzystania, m.in. do pracy, żebractwa, pozyskiwania organów, prostytucji;
  • w pobliżu autobusu znajdowały się stoiska z materiałami informacyjnymi i profilaktyczny o zapobieganiu handlowi ludźmi;
  • na Placu Teatralnym można było obejrzeć wystawę „Oblicza Handlu Ludźmi” oraz wystawę fotografii poświęconych ofiarom handlu ludźmi.

Pod linkiem https://www.facebook.com/ukinpoland/videos/1977152775633085/ dostępny jest krótki film opisujący założenia kampanii.

Biuro Kryminalne KGP / mg

  • wizyta londyńskiego autobusu informującego o zagrożeniach związanych ze współczesnym niewolnictwem
  • wizyta londyńskiego autobusu informującego o zagrożeniach związanych ze współczesnym niewolnictwem
  • wizyta londyńskiego autobusu informującego o zagrożeniach związanych ze współczesnym niewolnictwem
Powrót na górę strony