Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Policyjni antyterroryści szkolili się na Arenie Lublin

Data publikacji 19.03.2019

Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Lublinie szkolili się wczoraj na Arenie Lublin. Antyterroryści muszą stale ćwiczyć i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Nie tylko wyjeżdżają na szkolenia organizowane dla funkcjonariuszy jednostek specjalnych, ale szkolą się także we własnym zakresie. W miejscu, gdzie rozgrywane są największe imprezy o charakterze sportowym, policjanci ćwiczyli warianty działań zapewniające odpowiedni poziom zabezpieczenia kontrterrorystycznego.

Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Lublinie to komórka, do której zadań należy zwalczanie aktów terroryzmu oraz najcięższych kategorii przestępstw. Policjanci uczestniczą w działaniach  realizacyjnych, minersko-pirotechnicznych, ratowniczych oraz w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych lub awarii technicznych.

Specyfika realizacji tych zadań wymaga od funkcjonariuszy pełniących służbę w takich pododdziałach doskonałej sprawności fizycznej, panowania na stresem, emocjami oraz umiejętności współpracy i współdziałania. Wśród lubelskich antyterrorystów są instruktorzy taktyki, strzelań, technik wysokościowych, instruktorzy spadochronowi i stermotorzyści, funkcjonariusze  posiadają także kwalifikacje płetwonurków. Wszyscy lubelscy antyterroryści mają za sobą kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.

Policyjni antyterroryści muszą stale ćwiczyć i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Nie tylko wyjeżdżają na szkolenia organizowane dla funkcjonariuszy jednostek specjalnych, ale szkolą się także we własnym zakresie.

                                   

Jedno z takich ćwiczeń antyterroryści przeprowadzili wczoraj na terenie stadionu Arena Lublin. To miejsce nie było przypadkowe, bowiem właśnie na lubelskim stadionie  rozgrywane są największe imprezy o charakterze sportowym.

                                    
Wczorajsze szkolenie było sprawdzianem policyjnych działań zapewniających odpowiedni poziom zabezpieczenia kontrterrorystycznego. Antyterroryści wykorzystując dostępne pomieszczenia obiektu przećwiczyli różne warianty działań w celu  wypracowania standardów zachowań w sytuacjach nadzwyczajnych.

AK

Powrót na górę strony