Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjni ratownicy medyczni

Data publikacji 25.03.2019

Są obecni przy najważniejszych policyjnych zabezpieczeniach. Służbę pełnią podczas rozgrywek sportowych, w trakcie zabezpieczenia zgromadzeń, manifestacji, czy w czasie imprezach masowych, np. dużych koncertów. Stanowią zaplecze dla działań krakowskiego Oddziału Prewencji Policji, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji i Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie. Mowa o Zespole Medycznym Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, zespole złożonym tylko z trzech osób, ale bez którego, nie może odbyć się żadne duże policyjne zabezpieczenie.

Na terenie całego kraju działają 24 zespoły medyczne  przy oddziałach prewencji policji (OPP) oraz przy samodzielnych pododdziałach prewencji policji (SPPP). W trzyosobowych zespołach medycznych służą policjanci i policjantki z wyższym wykształceniem medycznym - lekarze, pielęgniarki oraz ratownicy medyczni.

Na terenie województwa małopolskiego działa jeden Zespół Medyczny. Jego siedziba znajduje się na terenie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie przy ul. Łokietka 205 A. Ratownicy do swojej dyspozycji mają nowoczesne ambulatorium oraz dobrze wyposażony ambulans marki Volkswagen Craffter. Będąc na miejscu, dbają o zdrowie funkcjonariuszy, opatrują powstałe w trakcie służby i szkoleń urazy. Zgłaszają się do nich również osoby z rożnymi dolegliwościami zdrowotnymi. Ważną częścią ich służby jest podnoszenie kwalifikacji funkcjonariuszy dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy. W tym celu ratownicy prowadzą zajęcia z pierwszej pomocy, a także recertyfikację kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Szkolenia prowadzone są dla policjantów oraz pracowników Policji z całego garnizonu małopolskiego.

Wraz z antyterrorystami oraz funkcjonariuszami oddziału prewencji policyjni ratownicy medyczni jeżdżą po całej Małopolsce. Zabezpieczają mecze ligowe, koncerty, imprezy plenerowe, uroczystości państwowe, manifestacje społeczne czy polityczne. Ratownicy uczestniczyli m.in. przy Światowych Dniach Młodzieży, Euro 2012, szczytach klimatycznych. Kilka razy w roku wyjeżdżają także na zabezpieczenia ogólnopolskie.  W ubiegłym roku zabezpieczali m.in. „Pol’and’Rock Festival” w Kostrzynie orazŚwięto Niepodległości w Warszawie. W trakcie zabezpieczeń policjanci pomagają poszkodowanym  funkcjonariuszom i cywilom. Wówczas najczęściej mają do czynienia z pacjentami urazowymi. Niejednokrotnie ratownicy opatrywali także członków zantagonizowanych grup pseudokibiców, którzy nabywali urazy w trakcie wzajemnych przepychanek.

25 kwietnia br. policyjni ratownicy medyczni zyskają nowe kompetencje. W życie wchodzi bowiem rozporządzenie MSWiA z 6 marca 2019 roku w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych podległych mu służb. Ten akt prawny rozszerza kompetencje policyjnych ratowników medycznych. Od tej pory będą oni mieli kompetencje podobne jak ratownicy pracujący na co dzień w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Z tej okazji Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie planuje zakup nowego sprzętu medycznego, niezbędnego do udzielenia fachowej pomocy medycznej.

(KWP w Krakowie / mw)

  • Policyjni ratownicy medyczni
  • Policyjni ratownicy medyczni
  • Policyjni ratownicy medyczni
  • Policyjni ratownicy medyczni
  • Policyjni ratownicy medyczni
  • Policyjni ratownicy medyczni
  • Policyjni ratownicy medyczni

Pliki do pobrania

  • 144.19 KB
    Policyjni ratownicy medyczni
Powrót na górę strony