Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień otwarty w Oddziale Prewencji Policji

Data publikacji 29.03.2019

Blisko 400 uczniów szkół średnich i studentów szkół wyższych 27 marca 2019 roku uczestniczyło w „Dniu Otwartym Oddziału Prewencji Policji w Łodzi”. Tego dnia odwiedzający, którzy znajdują się w przededniu dokonywania wyboru zawodu mogli zapoznać się ze specyfiką zawodu policjanta. Tego typu przedsięwzięcia są realizowane z myślą o przyszłości polskiej Policji i pozyskaniu nowych kadr policyjnych.

Przedstawienie specyfiki służby w Policji ze szczególnym uwzględnieniem charakteru zadań służbowych realizowanych przez funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi miało na celu zainteresowanie zaproszonych gości zawodem policjanta. Podczas zwiedzania, uczniom i studentom przybliżono rolę, jaką spełnia policja w społeczeństwie, promowano właściwe postawy oraz skupiono się na budowaniu w oczach młodych ludzi rzeczywistego i pozytywnego wizerunku funkcjonariuszy. Przedsięwzięcia tego typu są wstępnym etapem poszukiwania kandydatów do służby w Policji. Zaproszeni goście mogli zapoznać się ze sprzętem specjalistycznym, wyposażeniem i uzbrojeniem znajdującym się w Oddziale. Mogli też przymierzyć sprzęt ochrony indywidualnej policjanta, stosowanego podczas działań przywracających zbiorowo naruszony porządek publiczny, a także zapoznania się z poszczególnymi jednostkami broni będącej na wyposażeniu funkcjonariuszy. Dodatkową atrakcją była możliwość zapoznania się ze specyfikacją radiowozów, dwóch armatek wodnych oraz sprzętem lotniczym Sekcji Lotniczej KWP w Łodzi. Ponadto, każdy uczestnik miał możliwość sprawdzenia się na policyjnym torze przeszkód, który stanowi jeden z etapów postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Policji. Kulminacyjnym punktem wizyty, na który wszyscy uczestnicy czekali z niecierpliwością, były pokazy przygotowane specjalnie dla zaproszonych gości. Można było zobaczyć na żywo działania pododdziału zwartego Policji, funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi, oraz możliwości armatek wodnych Tajfun. Dynamiczne taktyka działania policjantów wobec agresywnego tłumu, a także pokaz z wykorzystaniem środków pirotechnicznych i ćwiczebnej amunicji wzbudziły w widzach wiele emocji.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 27.36 MB)

Powrót na górę strony