Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Rady Fundacji

Data publikacji 29.03.2019

Podczas posiedzenia Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, które odbyło się 27 marca 2019 r., podsumowano działalność Fundacji w roku 2018.

Odbywające się w Komendzie Głównej Policji posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady: wiceprzewodniczący Marek Osiejewski oraz Maciej Sławiński, a także Zarząd w składzie: Irena Zając – prezes, mł. insp. Barbara Żebrowska – wiceprezes, Zenon Parchimowicz – sekretarz, Halina Wieczur – członkini Zarządu. W podsumowaniu obrad uczestniczył również Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Sprawozdanie z działalności za rok 2018 przedstawiła Prezes Zarządu, omawiając poszczególne zagadnienia dotyczące podejmowanych działań, wyniki finansowe, sukcesy i problemy Fundacji. Rada pozytywnie oceniła kolejny rok pracy na rzecz podopiecznych, zatwierdziła bilans i rachunek wyników za 2018 rok. W ubiegłym roku odbyło się 15 posiedzeń Zarządu, podczas których podjęto 35 uchwał, przyznano podopiecznym 178 zapomóg w tym 118 socjalne, 22 osób otrzymało pomoc na naukę, a 35 na ochronę zdrowia. Wzorem lat ubiegłych podopieczni Fundacji wyjechali na zimowiska, kolonie, wczasy rodzinne oraz do sanatorium. Z wyjazdów skorzystały łącznie 272 osoby.

Ważnym elementem spotkania były rozmowy i ustalenia dotyczące zbliżającego się Jubileuszu 100-lecia powstania polskiej Policji.

W związku z trwającym nadal okresem rozliczeniowym, zachęcamy Państwa do przekazywania 1% podatku na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, KRS 0000101309. Serdecznie dziękujemy za każdą formę wspierania naszej działalności.

KGP

Powrót na górę strony