Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

23. rocznica śmierci podkom. Piotra Molaka

Data publikacji 24.04.2019

W siedzibie Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” 24 kwietnia uczczono pamięć podkom. Piotra Molaka, który 23 lata temu zginął na służbie w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego podłożonego na stacji paliw w Warszawie. W uroczystej zbiórce obok Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamila Brachy oraz dowódcy CPKP "BOA" mł. insp. Dariusza Zięby wzięła udział córka zmarłego tragicznie policjanta, jego koledzy i obecni funkcjonariusze CPKP "BOA".

Szef Policji oraz dowódca CPKP "BOA" wygłosili okolicznościowe przemówienia, a modlitwę w intencji wszystkich poległych w służbie policjantów odmówił ks. Jan Kot, kapelan Komendy Głównej Policji. Minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich policjantów, którzy odeszli na wieczną wartę.

Pod tablicą upamiętniającą tragicznie poległych policyjnych antyterrorystów, znajdującą się w siedzibie CPKP "BOA", wieńce złożył m.in. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha oraz dowódca CPKP "BOA" mł. insp. Dariusz Zięba, a także koledzy tragicznie zmarłego oraz obecni funkcjonariusze CPKP "BOA".

Funkcjonariusze CPKP "BOA" złożyli także wiązankę kwiatów pod Tablicą Pamięci w Komendzie Głównej Policji, która poświęcona jest poległym w służbie policjantom. Widnieje na niej tabliczka epitafijna z nazwiskiem poległego podkom. Piotra Molaka.

Podkom. Piotr Molak pracował w sekcji pirotechnicznej ówczesnego Wydziału Antyterrorystycznego Komendy Stołecznej Policji. Zginął tragicznie na służbie 24 kwietnia 1996 r. Policjant zgłosił się na ochotnika do prześwietlenia przedmiotu urządzeniem rentgenowskim, by ustalić sposób neutralizacji podłożonego ładunku wybuchowego. W trakcie wykonywania kolejnego zdjęcia nastąpiła detonacja. Policjant doznał ciężkich obrażeń ciała, na skutek których zmarł po przewiezieniu do szpitala. Pozostawił żonę i osierocił dwoje dzieci. Za wzorową służbę był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami resortowymi. Pośmiertnie został awansowany na stopień podkomisarza. Od 2008 r. Stowarzyszenie Polskich Specjalistów Bombowych przyznaje nagrody im. Piotra Molaka – są to statuetki technika bombowego w kombinezonie przeciwwybuchowym.

(BKS KGP / zdj. Andrzej Chyliński / mg)

  • tablica ze zdjęciem poległego w służbie podkom. Piotra Molaka
  • funkcjonariusze CPKP stoją w pełnym umundurowaniu przy tablicy pamięci po poległych w służbie policjantach
  • Komendant CPKP przed tablicą pamięci wygłasza przemówienie podczas uroczystości 23. rocznicy tragicznie zmarłego na służbie podkom. Piotra Molaka
  • Komendant Główny wraz z kierownictwem oddają hołd pod tablicą pamięci w związku z uroczystościami 23. rocznicy tragicznej śmierci podkom. Piotra Molaka
  • umundurowani funkcjonariusze oddają hołd przed tablicą pamięci podczas uroczystości 23. rocznicy tragicznie zmarłego na służbie podkom. Piotra Molaka
  • zebrani oddają hołd przed tablicą pamięci podczas uroczystości 23. rocznicy tragicznie zmarłego na służbie podkom. Piotra Molaka
  • umundurowany policjant składa wieniec pod tablicą pamięci podczas uroczystości 23. rocznicy tragicznie zmarłego na służbie podkom. Piotra Molaka
  • dwóch mężczyzn w ubraniu cywilnym oddaje hołd przed tablicą pamięci podczas uroczystości 23. rocznicy tragicznie zmarłego na służbie podkom. Piotra Molaka
  • umundurowani funkcjonariusze CPKP "BOA" oddają hołd przed tablicą pamięci w KGP podczas uroczystości 23. rocznicy tragicznie zmarłego na służbie podkom. Piotra Molaka
Powrót na górę strony