Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jarocin - Odsłonięto obelisk ku czci pomordowanych policjantów

Data publikacji 24.04.2019

Przed Komendą Powiatową Policji w Jarocinie odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika ku czci policjantów pomordowanych w okresie II wojny światowej. W uroczystościach udział wzięli m.in. Dyrektor Biura Historii i Tradycji KGP oraz Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu.

Wyjątkowa uroczystość odbyła się 24 kwietnia br. w o godz. 10.00 przed Komendą Powiatową Policji w Jarocinie. Tego dnia nastąpiło odsłonięcie obelisku poświęconego pamięci funkcjonariuszy Policji Państwowej Ziemi Jarocińskiej, którzy w okresie II wojny światowej zginęli z rąk okupantów. 

W uroczystości udział wzięli licznie zaproszeni goście, w tym: Dyrektor Biura Historii i Tradycji komendy Głównej Policji nadkom. Krzysztof Musielak, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, starosta powiatu jarocińskiego Lidia Czechak, przedstawiciele służb mundurowych – wojska i straży pożarnej, samorządowcy, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących z Policją, uczniowie klas policyjnych woj. wielkopolskiego. Obecne były również rodziny policjantów, którzy zginęli tragiczną śmiercią podczas okupacji i zostali upamiętnieni na tablicy obelisku – Roman Binkowski wraz z żoną, Zenon Dominiczak z siostrą Wiesławą oraz Beata Jóźwiak.

Odsłonięcia pamiątkowego obelisku dokonali Dyrektor Biura Historii i Tradycji KGP nadkom. Krzysztof Musielak, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, Starosta Jarociński Lidia Czechak i Komendant Powiatowy Policji w Jarocinie insp. Krzysztof Rzepczyk. Uczestniczący w uroczystości po odsłonięciu obelisku, złożyli przy nim okolicznościowe wiązanki. Modlitwę w intencji zamordowanych oraz ich rodzin odmówił kapelan jarocińskiej Policji ks. prałat Dariusz Matusiak, który poświęcił obelisk.

Podczas okolicznościowych przemówień, przybyły z Komendy Głównej Policji nadkom. Krzysztof Musielak odczytał okolicznościowy adres Komendanta Głównego Policji generalnego inspektora Jarosława Szymczyka, skierowany do zgromadzonych na uroczystości osób.

W swoim przemówieniu insp. Piotr Mąka, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu przypomniał o wyjątkowej historii policjantów II RP. Niedawno minęła bowiem rocznica pomordowania polskich żołnierzy w sowieckich i hitlerowskich obozach kaźni. 

O tragicznych losach funkcjonariuszy PP mówiła także Lidia Czechak, która przypomniała, jak ważna jest pamięć i dbałość o historię, zwłaszcza w tych lokalnych społecznościach.

Obelisk odsłonięty przy KPP w Jarocinie jest jedynym obiektem pamięci na terenie powiatu jarocińskiego przypominającym o tym, że podczas wojny walczyli i ginęli także policjanci. Obiekt martyrologii funkcjonariuszy PP zamordowanych przez NKWD i Niemców.

Agnieszka Zaworska/MŚ

 • Obelisk z pamiątkową tablicą z nazwiskami pomordowanych policjantów z biało czerwoną szarfą
 • Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka podaje rękę oficerowi Policji, który składał meldunek.
 • Po bokach obelisku stoją policjant i policjantka w mundurach Policji Państwowej, obok nich stoją uczeń i uczennica klasy mundurowej.
 • Zebrani goście, kadra kierownicza jarocińskiej komendy i Komendant Wojewódzki stoją przed budynkiem komendy.
 • Ksiądz z kropidłem święci obelisk obok, którego stoją policjanci w mundurach z epoki międzywojennej. W tle kobieta robi zdjęcie.
 • Komendant z Jarocina, Komendant Wojewódzki i dwóch innych oficerów oddają honor przed obeliskiem.
 • Delegacja z Komendantem Wojewódzkim, przed nimi policjant niosący wieniec, który mają złożyć przed obeliskiem.
 • Komendant Wojewódzki odczytuje przemówienie na tle zaproszonych gości.
 • Kompania honorowa Oddziału Prewencji Policji stoi w rzędzie przed budynkiem komendy.
 • Dwuszereg policjantów, ostrość skupiona na twarzy policjantki stojącej w głębi.
 • Pamiątkowy obelisk z biało-czerwoną szarfą, po obu stronach stoją policjant i policjantka w mundurach z 20-lecia międzywojennego i uczeń i uczennica z klasy mundurowej.
 • Dwuszereg policjantów i uczniów klas mundurowych z ostrością ustawioną na uczniów.
 • Dwuszereg policjantów i poczet sztandarowy Policji.
 • Komendant Wojewódzki stoi przy obelisku i czyta nazwiska pomordowanych policjantów. Przy obelisku policjant i policjantka oddają honor w mundurze z epiki 20-lecia międzywojennego.
 • Dyrektor Biura Historii i Tradycji przy mikrofonie trzyma teczkę. W tle oficer Policji.
 • Szóstka zaproszonych gości stoi.
 • Czterech oficerów Policji w tym jeden w nowym mundurze wyjściowym.
 • Poczet sztandarowy oddający honor i sztandar.
Powrót na górę strony