Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wodniacy z Warmii i Mazur przygotowani do sezonu

Data publikacji 24.04.2019

Przygotowując się do zbliżającego się wielkimi krokami sezonu letniego, czasu wzmożonego ruchu turystycznego na wodach Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, funkcjonariusze warmińsko-mazurskiej policji wodnej doskonalili swoje umiejętności zawodowe, uczestnicząc w szkoleniu zorganizowanym na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Współpraca KWP w Olsztynie ze szczycieńską uczelnią przełożyła się na wiele godzin ciężkiej pracy uczestników szkolenia oraz instruktorów WSPol w Szczytnie, którzy prowadzili zajęcia.

Podczas 4 dni szkolenia (w dniach 16 – 19 kwietnia 2019) policjanci uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przede wszystkim na pływalni. Pracowali nad swoją kondycją i wytrzymałością, trenowali różne sposoby działania i techniki stosowane w ratownictwie wodnym, doskonalili posiadane umiejętności prowadzenia akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego, ćwiczyli jak radzić sobie z osobą tonącą pasywną, a jak z aktywną, trenowali najskuteczniejsze sposoby holowania osoby ratowanej. Instruktorzy WSPol w Szczytnie wyciskali siódme poty z uczestników szkolenia nie tylko w wodzie ale również na macie, gdzie przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu technik i taktyk interwencji.

 • Szkolenie na basenie
  Zajęcia na basenie
 • Szkolenie na basenie
  Zajęcia na basenie
 • Zajęcia na macie
  Zajęcia na macie

Poza wysiłkiem fizycznym dla uczestników doskonalenia zawodowego przygotowane zostały warsztaty z zakresu m. in. sposobów rozpoznawania kłamstwa, przeprowadzone przez mł. asp. Zofię Górkę - psychologa z Sekcji Psychologów KWP w Olsztynie, a także zajęcia teoretyczne, które obejmowały zagadnienia związane z obowiązującymi przepisami na śródlądowych drogach wodnych. Podczas tych zajęć swoim ogromnym doświadczeniem oraz praktyką z uczestnikami szkolenia podzielili się m.in. Komendant Komisariatu Policjiw Mikołajkach podkom. Andrzej Jaźwiński oraz Dyrektor Delegatury w Giżycku Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy Łukasz Gieczewski.

Funkcjonariusze Policji Wodnej mieli także możliwość bliżej poznać m.in. problematykę związanego z przestępstwem kłusownictwa oraz zagadnienia organizacji ochrony mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego, co szeroko i obrazowo przedstawiał Adam Siemakowicz – przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Kolejną tematyką, z jaką uczestnicy szkolenia mogli się bliżej zapoznać było zagadnienie kontaktu z osobami głuchymi – ich zachowania i sposoby funkcjonowania w sytuacjach stresowych oraz różne formy porozumiewania się bez znajomości języka migowego – te aspekty przybliżała Barbara Parda, tłumacz języka migowego, przedstawiciel Olsztyńskiego Stowarzyszenia Głuchych.

 • Zajęcia z Dyrektorem Delegatury w Giżycku Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
  Zajęcia z Dyrektorem Delegatury w Giżycku Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
 • Zajęcia z Adamem Siemakowiczem z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie
  Zajęcia z Adamem Siemakowiczem z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie
 • Zajęcia z Barbarą Pardą, tłumaczem języka migowego z Olsztyńskiego Stowarzyszenia Głuchych
  Zajęcia z Barbarą Pardą, tłumaczem języka migowego z Olsztyńskiego Stowarzyszenia Głuchych

Wszyscy uczestnicy szkolenia zakończyli je zdanym egzaminem weryfikacyjnym umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego. Zatem zapraszamy na wody Warmii i Mazur!

(mk/tm)

Powrót na górę strony