Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

100 litrów krwi na 100-lecie Policji już oddane!

Oddali już 100 litrów krwi na 100-lecie Policji - policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku oddali łącznie w tym roku już ponad 120 litrów krwi i idą na rekord - chcą jeszcze kilkukrotnie uczcić jubileusz powołania naszej formacji.

ak duże zainteresowanie honorowym krwiodawstwem nie jest przypadkowe. Wielu młodych ludzi przed wstąpieniem do policyjnej formacji udzielało się aktywnie w ramach działań wolontaryjnych. Teraz, już jako policjanci, dalej chcą służyć bezinteresownie innym.
Policyjne donacje są tym cenniejsze, że wśród osób oddających krew, wiele robi to po raz pierwszy w życiu. Pewna doza niepokoju bardzo szybko ustępuje miejsca satysfakcji, że w taki właśnie sposób można pomóc innym, a czasami być może również uratować życie.

Honorowe oddawanie krwi przez policjantów jest wpisane w etos służby, której powołaniem jest służba społeczeństwu zgodnie z hasłem „Pomagamy i chronimy”. Młodzi policjanci już zapowiadają, że kolejne 100 litrów krwi na jubileusz 100-lecia Policji może być oddane jeszcze przed lipcową rocznicą.
Całość działań koordynują członkowie policyjnego Klubu Honorowych Dawców Krwi przy słupskiej Szkole Policji, to między innymi dzięki ich pogadankom, honorowe krwiodawstwo jest tak popularne wśród policyjnej młodzieży.

 

 • Młoda policjantka ze Szkoły Policji w Słupsku oddaje krew na fotelu w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku.
 • Młoda policjantka ze Szkoły Policji w Słupsku oddaje krew na fotelu w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku.
 • Dwaj policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku oddają krew na fotelach w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku.
 • Fiolki z próbkami pobranej krwi.
 • Młody policjant ze Szkoły Policji w Słupsku oddaje krew na fotelu w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku.
 • Młody policjant ze Szkoły Policji w Słupsku oddaje krew na fotelu w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku.
 • Młody policjant ze Szkoły Policji w Słupsku oddaje krew na fotelu w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku.
 • Policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku w punkcie rejestracji dawców.
 • Policjant wypełnia ankietę krwiodawcy.
 • Młody policjant ze Szkoły Policji w Słupsku oddaje krew na fotelu w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku.
 • Młody policjant ze Szkoły Policji w Słupsku oddaje krew na fotelu w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku.
 • Młody policjant ze Szkoły Policji w Słupsku oddaje krew na fotelu w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku.
 • Zasobnik z krwią z pojedynczej donacji.
 • Młody policjant ze Szkoły Policji w Słupsku oddaje krew na fotelu w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku.
 • Dwie policjantki ze Szkoły Policji w Słupsku oddają krew na fotelach w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku.
 • Młoda policjantka ze Szkoły Policji w Słupsku oddaje krew na fotelu w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku.
 • Jeden z plutonów policjantów, którzy oddali krew.
Powrót na górę strony