Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Europejskie struktury policyjne na przestrzeni 100 lat” - dzień drugi

Data publikacji 25.04.2019

Miłośnicy historii służb policyjnych spotkali się dziś na auli Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego, aby podsumować dwudniową konferencję naukową. Wydarzenie, wspólnie z kielecką uczelnią zorganizowały Komenda Wojewódzka i Miejska Policji w Kielcach oraz Muzeum Narodowe w Kielcach, w ramach obchodów 100- lecia powołania Policji Państwowej.

Drugiego dnia Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Europejskie struktury policyjne na przestrzeni 100 lat” miłośnicy historii pracy policyjnej wysłuchali 16 referatów, przygotowanych przez prelegentów ze świata nauki, administracji jak również policyjnych ekspertów. Zaproszonych gości powitali Prorektor WSEiNM dr Krzysztof Wątorek oraz Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki.

Drugi dzień międzynarodowej konferencji upłynął w tematyce historii działania służb policyjnych, w szczególności związanych z Kielcami. Międzynarodowym aspektem był referat dr Oksany Onyshko z Lwowskiego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych, na temat „Ewolucji formacji policyjnych na Ukrainie”. Zaproszeni goście od prelegentów dowiedzieli się także szczegółów organizacji Policji Państwowej w Kielcach, Policji Granatowej oraz działalności Milicji Obywatelskiej.

Wśród prelegentów byli także czynni funkcjonariusze garnizonu świętokrzyskiego. O lokalizacji siedzib kieleckiej Policji w ostatnim stuleciu opowiedzieli podinsp. dr Agata Malasińska – Nagórny oraz podinsp. Wojciech Olejniczak. Referat o szkoleniach specjalistycznych służby śledczej PP przedstawił m.in. st. sierż. Łukasz Wątorek, a st. sierż. Andrzej Pawłowski zapoznał gości z wyposażeniem i umundurowaniem Policji Państwowej i MO. O powstaniu i aktywności policyjnych związków na terenie Kielc opowiedział insp. dr Waldemar Cisowski, a kom. dr Mariusz Michalski wspólnie z nadkom. dr Pawłem Łabuzem przedstawili analizę przypadku spraw operacyjnych realizowanych przez kieleckie struktury MO.

Trwająca dwa dni Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Europejskie struktury policyjne na przestrzeni 100 lat” została zorganizowana przez Komendę Wojewódzką i Miejską Policji w Kielcach, Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach oraz Muzeum Narodowe w Kielcach. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Będkowski, Prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta oraz Świętokrzyska Grupa Wojewódzka IPA.

Opr. KM

Źródło: KWP/KMP w Kielcach

 • Prorektor Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach dr Krzysztof Wątorek
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji
 • Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki
 • uczestnicy konferencji
 • dr Oksana Onyshko
 • uczestnicy konfidencji
 • uczestnicy konfidencji
 • uczestnicy konfidencji
 • dr Dariusz Buras
 • rolap KWP w Kielcach
 • uczestnicy konferencji
 • mgr Marzena Grosicka
 • dr Tomasz Domański
Powrót na górę strony