Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Majowe zmagania policjantów prewencji

Dwukrotnie w przyszłym miesiącu rywalizować będą ze sobą w słupskiej Szkole Policji funkcjonariusze prewencji ze wszystkich garnizonów w kraju. Pierwsza z rywalizacji przeprowadzona będzie już w połowie maja.

Pierwszą z imprez, która odbywa się co dwa lata jest Turniej Oddziałów i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji, którego III. edycja w tym roku zostanie rozegrana w dniach 13-16 maja. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Turniej odbywa się przy wsparciu Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji. Jest to jedyna tego typu impreza w kraju, w której udział weźmie 17 plutonów reprezentujących oddziały prewencji z poszczególnych garnizonów.

Celem rywalizacji jest doskonalenie policyjnej praktyki, ale również propagowanie zarówno w formie bezpośrednich działań, jak i za pośrednictwem globalnych środków informacji, właściwego wizerunku policjanta, sprawnego, zdecydowanego w działaniu, ale przed wszystkim umiejącego wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Szerokie spektrum warunków, w których rozgrywane będą konkurencje, pozwoli na praktyczną weryfikacją stosowanych algorytmów postępowania, a także będzie okazją do wskazania kierunków w jakich powinno ewoluować doskonalenie zawodowe policjantów pełniących służbę w oddziałach prewencji. Spotkanie w jednym miejscu plutonów prewencji ze wszystkich garnizonów w kraju będzie również doskonałą okazją do wymiany zawodowych doświadczeń z realizacji dotychczasowych zadań.

Regulamin Turnieju Oddziałów Prewencji
pobierz Regulamin w pliku .PDF

 • Pokonywanie przeszkody wodnej.
 • Udzielanie pierwszej pomocy.
 • Musztra pododdziałów zwartych.
 • Poszukiwania w terenie leśnym.
 • Na torze przeszkód, przed strzelaniem.
 • Bieg pościgowy.


Pod koniec maja odbędzie się w słupskiej Szkole Policji Finał VII Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zawody zostaną rozegrane w dniach 30-31 maja. Patronat honorowy nad zawodami objął Komendant Główny Policji.

Celem ratowniczej rywalizacji jest podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kolejna edycja zawodów ma także pokazać wszechstronnie wyszkolonego policjanta, gotowego nieść pomoc poszkodowanym. W zawodach udział wezmą reprezentacje policyjnych ratowników ze wszystkich województw.

Regulamin Turnieju Ratowników Policyjnych
pobierz Regulamin w pliku .PDF

 • Udzielanie pierwszej pomocy w piwnicy.
 • Opatrunek intensywnego krwotoku.
 • Ratowanie nieprzytomnego niemowlaka.
 • Opatrunek rannego policjanta.
 • Pierwsza pomoc po najechaniu kosiarki rotacyjnej.


Sztandarowymi zawodami policjantów prewencji jest odbywający się we wrześniu w Słupsku od ponad ćwierćwiecza jest Finał Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji - Turniej Par Patrolowych „Patrol roku”. W tym roku rywalizacja najlepszych patroli potrwa od 10 do 13 września. Główną nagrodą jest Puchar Przechodni Prezydenta Rzeczypospolitej, który sprawuje również patronat honorowy nad imprezą.

Spektrum warunków, w których rozgrywane będą konkurencje, pozwoli na praktyczną weryfikacją stosowanych algorytmów postępowania, a także będzie okazją do wskazania kierunków w jakich powinno ewoluować doskonalenie zawodowe policjantów pełniących służbę w pionie prewencji.

Każda edycja finałowa pozwala ujawnić te płaszczyzny policyjnej praktyki, które wymagają ciągłego doskonalenia, przez co realizowany przez jednostki szkoleniowe proces dydaktyczny staje się bardziej praktyczny.
Coraz to nowym wyzwaniom codziennej służby odpowiadają też konkurencje turniejowe, których kolejność rozgrywania oraz charakter zmienia w zależności od interwencji, które przez cały rok podejmują policjanci.

Regulamin Turnieju Par Par Patrolowych
pobierz Regulamin w plik .PDF

 • Pokonywanie toru przeszkód.
 • Strzelanie z jadącego pojazdu.
 • Policyjny bieg pościgowy.
 • Ewakuacja rannego policjanta.
 • Strzelanie zza osłony.
 • W trakcie interwencji domowej.

Powrót na górę strony