Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zatrzymani za udział w grupach wyłudzających podatek VAT

Data publikacji 26.04.2019

Policjanci z katowickiego CBŚP kolejny raz przeprowadzili działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości ekonomicznej. Tym razem wspólnie ze śląskimi prokuratorami i funkcjonariuszami KAS uderzyli w dwie grupy przestępcze. Podczas działań zatrzymano łącznie 24 osoby podejrzane m.in. o wyłudzanie podatku VAT. Wszczęcie śledztwa w jednej sprawie umożliwiło wstrzymanie zwrotu podatku VAT na kwotę 15 mln zł, a w drugiej zabezpieczono mienie w wysokości 19.5 mln zł. Oba śledztwa są rozwojowe.

W pierwszym przypadku sprawę prowadzą policjanci CBŚP z Zarządu w Katowicach wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Katowicach. Śledczy ustalili, że jedna ze spółek z terenu woj. śląskiego generowała bardzo wysokie kwoty zwrotu podatku VAT w zakresie międzynarodowego obrotu złotem. Tylko na przestrzeni roku tj. od listopada 2012 do listopada 2013, kwota ta wyniosła ok. 65 mln zł. Jednocześnie okazało się, że w obrocie uczestniczyły podmioty faktycznie nieprowadzące działalności gospodarczej. W całym łańcuszku funkcjonowały podmioty pełniące funkcję "znikającego podatnika". Jednym z głównych celów procederu było pozorowanie dostaw wewnątrzwspólnotowych, czyli sprzedaży złota do innych krajów Unii Europejskiej. To stanowiło podstawę do występowania do właściwych Urzędów Skarbowych o zwrot podatku.

Po zebraniu materiału dowodowego oraz szczegółowej analizie policjanci CBŚP przeprowadzili kolejną realizację, podczas której zatrzymano 6 osób. W Prokuraturze Regionalnej w Katowicach przedstawiono zatrzymanym zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw i przestępstw karno-skarbowych. Wobec trzech podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Śledczy ustalają mienie należące do podejrzanych, aby zabezpieczyć je na poczet przyszłych kar i grzywien.

Wszczęcie śledztwa umożliwiło wstrzymanie zwrotu podatku VAT na kwotę 15 milionów złotych. Dotychczas w tej sprawie 52 podejrzanym przedstawiono 177 zarzutów. Łącznie w śledztwie występuje już 58 podejrzanych.

Kolejną sprawę prowadzą policjanci z katowickiego CBŚP i pracownicy Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Wszystko zaczęło się od wszczęcia przez Prokuraturę Rejonową w Zawierciu śledztwa opartego na przekazanych przez Urząd Skarbowy w Zawierciu materiałów dotyczących kontroli podatkowej w jednej z lokalnych firm. Następnie pracownicy Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach przeprowadzili postępowanie kontrolne w dwóch kolejnych podmiotach.

W efekcie wielomiesięcznego śledztwa oraz kontroli ustalono, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej mogli działać na przestrzeni 2015 i 2016 roku, wyłudzając podatek VAT, w tzw. karuzelowym obrocie towarem tj.: podgrzewaczami tealight, osłonkami aluminiowymi do podgrzewaczy czy świeczkami zapachowymi. Poprzez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów do podmiotów z krajów UE, z wykorzystaniem kolejnych „buforów i znikających podatników”, uzyskiwano nieuzasadniony zwrot podatku VAT. Podejrzani poprzez konta bankowe różnych firm, legalizowali przepływy środków finansowych w oparciu o poświadczającą nieprawdę dokumentację finansowo-księgową. Miało to stwarzać pozory rzeczywistego obrotu gospodarczego, a w rzeczywistości ten sam towar wielokrotnie krążył pomiędzy kolejnymi firmami polskimi i zagranicznymi.

Wstępnie śledczy ustalili, że w wyniku działania zorganizowanej grupy przestępczej Skarb Państwa poniósł straty w kwocie ponad 7 mln zł oraz został narażony na uszczuplenie należności publicznoprawnej z tytułu  podatku VAT na kwotę ponad 10 mln zł.

Na bazie posiadanych informacji policjanci CBŚP z Zarządu w Katowicach wspólnie z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach przygotowali plan działań. Akcję przeprowadzono w czterech województwach: śląskim, małopolskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim. W jej wyniku zatrzymano 18 osób, którym w prokuraturze przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w dokumentach oraz prania pieniędzy. Dodatkowo jedna osoba usłyszała zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd tymczasowo aresztował 6 osób na okres 3 miesięcy.  

Na wniosek policjantów CBŚP, prokurator wydał postanowienia o zabezpieczeniu mienia należącego do podejrzanych oraz firmy, która uzyskała nienależny zwrot podatku VAT w łącznej wysokości 19.5 mln zł.

Obie sprawy mają charakter rozwojowy i policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań zwłaszcza, że śledztwa dotyczą wyłudzenia mienia i prania pieniędzy w wielkich rozmiarach.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 21.45 MB)

Powrót na górę strony