Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Insp. Paweł Półtorzycki Komendantem CBŚP, jego Zastępcą insp. Piotr Stasiak

Wyjątkowa uroczystość miała dziś miejsce w murach siedziby CBŚP. W obecności kadry kierowniczej CBŚP, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha wprowadził Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Pawła Półtorzyckiego oraz Zastępcę Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Piotra Stasiaka.

Dzisiaj w siedzibie CBŚP odbyła się uroczystość przywitania się ze sztandarem przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji inspektora Pawła Półtorzyckiego. Ta wyjątkowa chwila związana była z powołaniem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego na stanowisko Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Pawła Półtorzyckiego. Jednocześnie Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk powołał insp. Piotra Stasiaka na stanowisko Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.

W sali konferencyjnej zgromadziła się kadra kierownicza Centralnego Biura Śledczego Policji. Uroczystą zbiórkę rozpoczął meldunek złożony Zastępcy Komendanta Głównego Policji przez dowódcę uroczystości nadkom. Tomasza Majewskiego oraz wprowadzenie pocztu sztandarowego ze sztandarem Centralnego Biura Śledczego Policji.

Podczas ceremonii inspektor Paweł Półtorzycki przywitał się ze sztandarem jednostki i złożył meldunek Zastępcy Komendanta Głównego Policji o objęciu obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Meldunek o objęciu obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta CBŚP złożył insp. Piotr Stasiak.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha przemowę rozpoczął od gratulacji, podkreślając przy tym, że to wielkie wyzwanie kierować Centralnym Biurem Śledczym Policji.

Następnie głos zabrał inspektor Paweł Półtorzycki Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji. Dziękując, powiedział że „awans jest wyróżnieniem i nagrodą za 25 lat służby, ale pozostaje wielkim kredytem do spłacenia i to zobowiązanie będę miał codziennie na uwadze”. Insp. Półtorzycki obiecał, że będzie dbał o atmosferę w biurze oraz, aby sprawy były prowadzone na bardzo wysokim poziomie.

Podczas przemowy, inspektor Piotr Stasiak również podziękował za ogromny kredyt zaufania, podkreślając jednocześnie, że „objęcie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji to wielki zaszczyt, honor, ale towarzyszy temu poczucie odpowiedzialności i pokory”.

Oficjalną część uroczystości zakończyło odprowadzenie pocztu sztandarowego i meldunek o zakończeniu zbiórki.

Warto zobaczyć: Pożegnanie ze sztandarem CBŚP nadinsp. Kamila Brachy oraz przekazanie obowiązków Komendanta CBŚP insp. Pawłowi Półtorzyckiemu

Inspektor Piotr Stasiak nowym Zastępcą Komendanta CBŚP

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 29.73 MB)

Powrót na górę strony