Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci na Dolnym Śląsku sprawdzali ciężarówki z odpadami

Data publikacji 29.04.2019

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przeprowadzili na drogach działania, zwracając uwagę na prawidłowość transportu odpadów, zarówno w ruchu transgranicznym, jak i na drogach lokalnych. Kontrole prowadzone były na autostradzie A4, a w działaniach uczestniczyły także inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo tj. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Straż Graniczna oraz Inspekcja Transportu Drogowego.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału zajmującego się zwalczaniem Przestępczości Gospodarczej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Strażą Graniczną oraz Inspekcją Transportu Drogowego przeprowadzili działania na drogach związanych ze zwalczaniem procederu nielegalnego transportu odpadów. W trakcie działań funkcjonariusze w kilku miejscach na autostradzie A4 sprawdzali przewożone ładunki. Celem działań była kontrola transgranicznego oraz lokalnego przemieszczania odpadów pod kątem ich prawidłowości.

W trakcie kontroli policjanci sprawdzali stan techniczny pojazdów, oznakowanie przewożonego ładunku, dokumentację przewozową oraz dokumentację kierowcy. Funkcjonariusze skontrolowali 24 pojazdy, z czego w dwóch przypadkach stwierdzili złamanie przepisów ruchu drogowego. Kierowcy zostali ukarani grzywną w drodze postępowania mandatowego. Natomiast w jednym przypadku przewożony ładunek budził wątpliwości, dlatego sprawa przekazana została do WIOŚ. Mając na uwadze zwalczanie nielegalnego transportu odpadów funkcjonariusze już planują kolejne działania w tym zakresie.

Pamiętajmy.

Każdy z nas może przyczynić się do eliminacji zagrożeń związanych z nielegalnym składowaniem odpadów i zapobiegać degradacji środowiska naturalnego.

Oprócz bezpośredniego kontaktu z dzielnicowym przypominamy o takim narzędziu jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Można na niej nanieść sytuacje, które w naszej ocenie stanowią zagrożenie w konkretnym rejonie. Policjanci weryfikują każde zgłoszenie. Wśród różnych kategorii istnieje również ta dotycząca DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI.

Jednocześnie przypominamy, że w świetle art. 183 § 1 kodeksu karnego odpowiedzialności karnej podlega osoba, która wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, co zagrożone jest karą do 5 lat więzienia.

Natomiast na podstawie art. 154 § 2 kodeksu wykroczeń karą grzywny do 1000 złotych lub karą nagany może zostać ukarana osoba, która wyrzuca na nienależącym do niej gruncie polnym kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości.

(KWP we Wrocławiu / mg)

  • Policjant oraz funkcjonariusze innych służb stoją przy kontrolowanej ciężarówce podczas otwierania tylnych drzwi naczepy
  • Policjant ruchu drogowego stojący przy kontrolowanej naczepie ciężarówki
  • policjanci ruchu drogowego konsultują czynności z inspektorem transportu drogowego podczas kontroli transportu odpadów

Opis filmu: Policjanci na Dolnym Śląsku sprawdzali ciężarówki z odpadami

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 20.59 MB)

Powrót na górę strony