Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci ze Sławna będą służyć w nowym budynku komendy

Data publikacji 29.04.2019

Dziś w Sławnie podpisano i wmurowano w fundamenty akt erekcyjny pod budowę nowej komendy powiatowej. Sławieńscy policjanci i pracownicy cywilni będą pracowali w nowoczesnym obiekcie, sfinansowanym ze środków rządowego Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2017-2020.

Dziś na placu budowy w Sławnie, przy ulicy Polanowskiej odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego. W wydarzeniu wziął udział  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Joachim Brudziński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Paweł Szefernaker, Pani poseł Małgorzata Golińska Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Wojewoda Zachodniopomorski Pan Tomasz Hinc, szef zachodniopomorskich policjantów nadinsp. Jacek Cegieła i Komendant Powiatowy Policji w Sławnie nadkom. Andrzej Kamoda. Gościliśmy także tak znamienitych gości jak Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Krzysztof Włodarczyk, parlamentarzystów, przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, na czele ze Starostą Sławieńskim Panem Wojciechem Wiśniowskim, przedstawicieli instytucji współdziałających z Policją i kadrę kierowniczą zachodniopomorskiej Policji.


Wraz z aktem erekcyjnym, dla upamiętnienia wydarzenia, do specjalnej tuby wmurowanej w podwaliny nowej komendy trafiły między innymi pamiątkowa moneta NBP, okolicznościowy pin z logo powiatu świdwińskiego, gazeta „Głos Koszaliński” z dnia 29.04.2019 r., a także grupowe zdjęcie policjantów wraz z aktualnym wykazem funkcjonariuszy i pracowników jednostki.


Nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Sławnie, została umiejscowiona w Sławnie przy ulicy Polanowskiej 45-45A, na działce przekazanej przez Starostę Sławieńskiego.
Inwestycja jest realizowana przez firmę ATP Budownictwo Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku. Koszt budowy nowej siedziby KPP w Sławnie wynosi około 27 mln złotych.
Budynek główny przewidziano jako dwukondygnacyjny, z podpiwniczeniem. Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Bryła budynku zostanie ukształtowana na wzór litery U. W strefie ogólnodostępnej znajdzie się patio z zielenią, ławkami i oświetleniem, dostępne
ze strefy wejściowej.


W piwnicy przewidziano pomieszczenia magazynowe, szatnie wraz z zapleczem sanitarnym, pomieszczenia techniczne, salę ćwiczeń.
Na parterze będą się znajdować pomieszczenia dla osób zatrzymanych, zespołu dyżurnego, pokoje wydziału prewencji, ruchu drogowego, pokoje wypoczynkowe sztabu kryzysowego, przyjazny pokój przesłuchań dzieci, serwerownia, pomieszczenia sanitarne i socjalne.
Na I piętrze przewidziano pokoje komendantów, wydziału prewencji, ruchu drogowego,
salę odpraw, pokoje wydziału kryminalnego, pokoje pracowników administracyjnych,
izbę tradycji, pomieszczenia sanitarne i socjalne. Policjanci będą mieli także do dyspozycji profesjonalną strzelnicę.
Obiekt wyposażony zostanie w instalację solarną oraz instalację paneli fotowoltaicznych.


Nowa siedziba komendy poprawi komfort pracy policjantów, jak również zapewni dobre warunki dla osób potrzebujących bezpośredniego kontaktu z mundurowymi.

Zespół prasowy KWP w Szczecinie

 • akt erekcyjny pod budowę Komendy policji w Sławnie
 • Minister Joachim Brudzinski przemawia na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Komendy w Sławnie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła czyta przemówienie na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego w Sławnie
 • policjanci i zaproszeni goście na uroczystości wmurowania kamienia pod budowę Komendy policji w Sławnie
 • złożenie meldunku
 • przemówienie
 • przemówienie Ministra MSW i A
 • pamiątkowe zdjęcie z Ministrem
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji i Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie
 • goście uroczystości
 • załoga KPP w Sławnie
 • przemówienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczeicnie
 • podpisanie aktu erekcyjnego Minister MSWi A
 • podpisanie aktu erekcyjnego - Sekretarz Stanu w MSWi A
 • podpisanie aktu erekcyjnego - Wojewoda Zachodniopomorski
 • podpisanie aktu erekcyjnego - Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie
 • podpisanie aktu erekcyjnego - Komendant Powiatowy Policji w Sławnie
 • podpisanie aktu erekcyjnego - Biskup Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej
 • podpisanie aktu erekcyjnego - Starosta Sławieński
 • podpisanie aktu erekcyjnego - przedstawiciel Spółki ATP Budownictwo
 • Komendant Powiatowy Policji w Sławnie wkłada akt erekcyjny i pamiątki do tuby
 • wmurowanie aktu erekcyjnego
 • przemówienie Ministra MSWi A
 • przemówienie do policjantów i pracowników KPP Sławno
 • przemówienie Sekretarza Stanu w MSWiA
 • przemówienie Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji
Powrót na górę strony