Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste obchody Dnia Policji i Dnia Strażaka na Węgrzech

Data publikacji 29.04.2019

Delegacja polskiej Policji i Straży Granicznej 27 kwietnia 2019 r. wzięła udział w uroczystych obchodach Dnia Policji i Dnia Strażaka na Węgrzech. Kierownictwo polskiej Policji reprezentowali: Zastępca Komendanta Głównego Policji mł. insp. Tomasz Szymański i Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji mł. insp. Paulina Filipowiak. Udział polskiej delegacji w obchodach wspierany był przez oficera łącznikowego polskiej Policji akredytowanego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie.

Zaproszeni goście m.in. wysłuchali przemówień Wysokiego Komisarza Węgierskiej Policji i Komendanta Głównego Straży Pożarnej Węgier, a także byli świadkami odznaczeń wybranych policjantów i strażaków. Całość uroczystości uświetnił występ Orkiestry Honorowej Policji Węgier.

Zastępca Komendanta Głównego Policji mł. insp. Tomasz Szymański przekazał najszczersze gratulacje z okazji święta w imieniu Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka oraz całego kierownictwa polskiej Policji.

Udział delegacji w obchodach pozwolił na wyrażenie wzajemnych podziękowań za dotychczasową, bardzo dobrą współpracę polskich i węgierskich służb. Głównym celem we wzajemnych relacjach pozostaje zacieśnianie współpracy pomiędzy zaprzyjaźnionymi krajami poprzez dalsze pogłębianie synergii instytucjonalnej i funkcjonalnej.

(BMWP KGP / mw)

  • Zastępca Komendanta Głównego Policji mł. insp. Tomasz Szymański ściska dłoń Wysokiemu Komisarzowi Węgierskiej Policji
  • delegacja polskiej Policji i Straży Granicznej z węgierską funkcjonariuszką
  • Zastępca Komendanta Głównego Policji mł. insp. Tomasz Szymański i Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji mł. insp. Paulina Filipowiak z węgierską funkcjonariuszką
Powrót na górę strony