Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjna "zielona taktyka"

Taktyka poruszania się oddziałów zwartych policji w terenie otwartym oraz działania pościgowe, to najnowsze szkolenie dla policjantów prewencji przygotowane przez Główny Sztab Policji KGP. Doskonalenie taktyczne w ramach tego kursu prowadzone będzie w słupskiej Szkole Policji.

Cały projekt jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Z inicjatywą powstania tego rodzaju doskonalenia zawodowego wystąpił Główny Sztab Policji KGP, a opracowaniem merytorycznym zajął się zespół ekspertów, w skład którego weszli przedstawiciele Komendy Głównej, Szkoły Policji w Słupsku oraz Oddziałów i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji.

Cel szkoleń to doskonalenie kwalifikacji funkcjonariuszy oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji w zakresie prowadzenia działań pościgowych oraz zdarzeń kryzysowych.
Zajęcia prowadzić będą wykładowcy Szkoły Policji w Słupsku zgodnie ze swoją specjalizacją, wspierani przez do policjantów z oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji oraz przedstawicieli podmiotów pozapolicyjnych.

W trakcie zajęć główny nacisk położone będzie na doskonalenie elementów przemieszczania się pododdziałów zwartych  w ramach działań pościgowych oraz elementów działań podejmowanych w działaniach poszukiwawczych.
Podczas działań w terenie policjanci korzystać będą z urządzeń nawigacyjnych (tradycyjnych oraz elektronicznych). W terenie zalesionym z naturalnymi przeszkodami i istniejąca infrastrukturą, wykorzystywane też będą noktowizory i kamery termowizyjne.

Realizacja całego projektu „Bezgraniczne bezpieczeństwo” była możliwa dzięki unijnemu Funduszowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pierwsze zajęcia szkolenia realizowane będą w słupskiej Szkole Policji już w przyszłym miesiącu.


Film Ćwiczenie w terenie leśnym

Opis filmu: Ćwiczenia policjantów z pododdziałów zwartych w terenie leśnym - poszukiwania zbiegłej osoby.

Pobierz plik Ćwiczenie w terenie leśnym (format mp4 - rozmiar 45.43 MB)

  • Policjant w hełmie przy radiowozie.
  • Dwaj policjanci w lesie z bronią długą.
  • Policjanci z bronią długą przy leśnej drodze.
  • Policjanci na leśnym stanowisku obserwacyjnym.
  • Zamaskowany policjant na stanowisku obserwacyjnym.
  • Osoba odtwarzająca rolę uzbrojonej osoby poszukiwanej.
  • Policjanci w czasie przeszukiwania wyznaczonego terenu.
  • Policjant z pistoletem maszynowym.
  • Osoba poszukiwana zatrzymana przez policjantów.
Powrót na górę strony