Policjanci w hołdzie twórcom Konstytucji 3-go Maja - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci w hołdzie twórcom Konstytucji 3-go Maja

Przedstawiciele słupskiej Policji uczestniczyli w miejskich obchodach 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Reprezentujący Szkołę Policji i Komendę Miejską funkcjonariusze złożyli także kwiaty pod pomnikiem Jana Kilińskiego, gdzie zakończyły się 3-cio majowe uroczystości.

Jak co roku, obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny, która odprawiona została w kościele Mariackim. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele, rządu, parlamentarzyści, przedstawiciele lokalnych władz oraz wielu organizacji i stowarzyszeń. Słupską Policję reprezentował mł.insp. Maciej Kalinowski (SP) oraz mł.insp. Wojciech Jakubowski (KMP).
Po uroczystościach religijnych wszyscy uczestnicy, prowadzeni przez orkiestrę "Reduta", przeszli pod pomnik Jana Kilińskiego, gdzie odbywała się dalsza część obchodów. Po przemówieniach parlamentarzystów i samorządowców złożono kwiaty pod pomnikiem.

6 października 1788 roku rozpoczął obrady Sejm. W zamyśle organizatorów miał przywrócić pełną suwerenność Rzeczypospolitej i przyspieszyć jej rozwój gospodarczy. Obradował przez cztery lata, przez co zwany jest Sejmem Czteroletnim, a ze względu na swe dokonania Sejmem Wielkim. W 1791 roku, w dniu 3 maja, obradujący w Zamku Królewskim w Warszawie Sejm ten uchwalił Konstytucję. TEKST ORYGINALNY     OMÓWIENIE KONSTYTUCJI.

Konstytucja 3-go Maja była nie tylko jedną z pierwszych; była również nowatorska. Miała zlikwidować wady systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła między innymi polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa i w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny.

Konstytucja zniosła liberum veto, wolność szlachecką, która pozwalała pojedynczemu posłowi zrywać obrady sejmu i unieważniać wszystkie uchwały większości. Zdaniem dwóch współautorów Konstytucji, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była "ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny".
Nowatorska konstytucja była nie do przyjęcia dla ościennych wrogów. Zbrojna interwencja Rosji, poparta przez Prusy oraz konfederację targowicką zakończyła się drugim rozbiorem i unieważnieniem trzeciomajowej konstytucji po 14 miesiącach i 3 tygodniach jej obowiązywania. Po utracie niepodległości w roku 1795, przez 123 lata rozbiorów, przypominała o niepodległości Polski.

 • Uczestnicy uroczystości na placu przed pomnikiem Jana Kilińskiego.
 • Szkołę Policji reprezentował mł.insp. Maciej Kalinowski.
 • Policjanci przed pomnikiem Jana Kilińskiego.
 • W uroczystości uczestniczyli też przedstawiciele Armii USA.
 • Przedstawiciele służb mundurowych w trakcie uroczystości.
 • Pierwszy z lewej: mł.insp.Maciej Kalinowski - Szkołą Policji w Słupsku.
 • Uczestnicy uroczystości z wieńcami kwiatów.
 • Słupski pomnik Jana Kilińskiego.
 • Słupszczanie uczestniczący w uroczystościach.
 • Delegacja Policji i Państwowej Straży Pożarnej przed pomnikiem Jana Kilińskiego.
 • Złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Kilińskiego.
 • Oddanie honoru przed pomnikiem Jana Kilińskiego.
Powrót na górę strony
Polska Policja