Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wobec 53 podejrzanych skierowano akt oskarżenia

Data publikacji 06.05.2019

Śledztwo prowadzone jest przez policjantów CBŚP z Katowic i prokuratorów ze Śląskiego Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Akt oskarżenia został skierowany przeciwko 53 osobom, podejrzanym m.in. o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz narkotykowe. Postępowanie dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej skupionej wokół pseudokibiców jednego z śląskich klubów sportowych.

Aktem oskarżenia objęto 53 osoby, którym zarzucono popełnienie łącznie prawie 100 przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstw polegających na obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych, kradzieży z włamaniami, rozbojów, a także zabójstwa i pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Efektem brutalnego pobicia przy użyciu maczet było m.in. uszkodzenie znacznych partii ciała, w wyniku których poszkodowany doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu.

W skład zorganizowanej grupy przestępczej wchodziło kilkudziesięciu mężczyzn z terenu Śląska oraz z innych regionów Polski. O jej kierowanie podejrzani są: Maciej M. ps. „Maślak”, Łukasz L. ps. „Lucky” oraz Maciej S. ps. „Maciuś”. Większość członków grupy to osoby wcześniej już karane, używające podczas przestępstw niebezpiecznych przedmiotów, takich jak: maczety, młotki, pałki. Wśród oskarżonych 34 osoby nadal pozostają tymczasowo aresztowane.

Łącznie w ramach prowadzonego śledztwa zarzuty przedstawiono 95 osobom. Ponadto w trakcie śledztwa na mieniu oskarżonych dokonano zabezpieczania majątkowego na łączną kwotę ponad 280 tysięcy złotych.

Warto zobaczyć: 

Powrót na górę strony
Polska Policja