Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Z tradycją w nowoczesność – patriotyzm jutra”

Data publikacji 17.05.2019

17 maja 2019 roku w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskiego w Łodzi Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński wspólnie z Centrum Europejskim Natolin reprezentowanym przez Pana Konrada Dziurdzię zorganizował konferencję „Z tradycją w nowoczesność – patriotyzm jutra”. Przedsięwzięcie to wpisuje się w obchody 100 rocznicy powstania Policji Państwowej. Uczestnicy wysłuchali wielu ciekawych wystąpień a także obejrzeli prezentację nowego wzoru umundurowania wyjściowego. Wszyscy , którzy wzięli udział w tej wyjątkowej lekcji historii uczcili minutą ciszy pamięć pomordowanych policjantów, którzy patriotyzm przypłacili najwyższą ceną.

W pierwszych słowach powitano zaproszonych gości, a wśród nich: Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi – Panią Iwonę Wieczorek, reprezentującą Wojewodę Łódzkiego, Zastępcę Dyrektora Biura Wojewody Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - Pana Kamila Wojtysiaka, Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - Panią Dorotę Gajewską, Dyrektor Muzeum Historii Miasta Łodzi – Panią Barbarę Kurowską, Kapelana Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. podporucznika Jacka Syjuda oraz szczególnie serdecznie wszystkich prelegentów. Słowa powitania skierowano do komendantów, przedstawicieli dowódców zaproszonych służb mundurowych woj. łódzkiego, dyrektorów zaprzyjaźnionych instytucji i placówek oświatowych, pedagogów a także do młodzieży szkolnej z klas mundurowych. Wśród wyjątkowych gości znaleźli się Prezesi i przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich woj. łódzkiego. 

Konferencję, w obecności kadry kierowniczej łódzkiego garnizonu Policji,  uroczyście otworzył Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński.

Odczytany został  list  Komendanta Głównego Policji  gen. insp. Jarosława Szymczyka, po czym nastąpiła projekcja filmu "Cichociemni"  opisująca losy policjantów walczących o ojczyznę. Wszyscy, którzy wzięli udział w tej wyjątkowej lekcji historii uczcili minutą ciszy pamięć ponad 8 tysięcy pomordowanych policjantów, którzy patriotyzm przypłacili najwyższą ceną. W dalszej części  wysłuchano bardzo  interesujących wystąpień.

Prof. dr. hab. Przemysław Waingertner z  Europejskiego Natolin  na przykładzie biografii płka Janusza Zygmunta Jagrym-Maleszewskiego oraz Mariana Kozielewskiego  przedstawił prelekcję zatytułowaną " Patroni 100-letniej formacji. Etos służby mundurowej".

Ciekawym akcentem okazał się pokaz historycznego umundurowania oraz wzorów nowego umundurowania wyjściowego, który wzory omówił podkom. Krzysztof Błesznowski - Naczelnik Wydziału Koordynacji Gospodarki Kwatermistrzowskiej Biura Logistyki KGP.

Po krótkiej przerwie Jarosław Olbrychowski Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 w Łodzi przedstawił sylwetki bohaterów – policjantów II RP w prezentacji zatytułowanej  "Zwykli bohaterowie".

Z ogromnym zainteresowaniem uczestnicy konferencji wysłuchali Katarzyny Wróblewskiej  Komandor Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego , która w emocjonujący sposób opowiedziała o patriotycznych wyprawach motocyklowych szlakiem Katynia. Trwają aktualnie przygotowania do 19 już takiej wyprawy, w której do tej pory wzięło udział około 1000 osób.

Dr. Karol Dziuda z Centrum Europejskiego Natolin zaprezentował polskie odznaczenia państwowe. Mgr. Mateusz Zaremba z Komendy Głównej Policji porównał zadania dzielnicowych II RP ze współczesnymi w prezentacji pt. "Pan dzielnicowy z ubiegłego wieku a współczesna misja policjanta pierwszego kontaktu ze społeczeństwem".

Na zakończenie  uczestnicy konferencji mogli  zwiedzić  Muzeum Miasta Łodzi.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi wszystkich serdecznie zaprosił na zorganizowaną 18 maja 2019 roku Noc Muzeów w Komendzie przy ulicy Lutomierskiej 108/112 w Łodzi gdzie zaprezentujemy blisko 200 eksponatów.

 • Policjanci podczas pokazu umundurowania starego i nowego.
 • siedzący na sali zaproszeni goście oraz Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi.
 • widok ogólny na salę lustrzaną pałacu, w którym odbywa się konferencja. Komendant stoi za mównicą i rozpoczyna konferencję.
 • widok ogólny na salę od przodu.widać lektora i gości w tym uczniów klas policyjnych oraz komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi.
 • widok sali podczas prezentacji filmu pt. Cichociemni z jednym z kadrów filmu.
 • Pierwszy z prelegentów konferencji podczas omawiania patronów 100-letniej formacji jaka jest Policja Państwowa. na ekranie zdjęcie jednego z byłych KGP.
 • widok sali z boku podczas pierwszej prelekcji na temat etosu słuzby . widac uczniów klas policyjnych dwóch zaproszonych szkół.są w "umundurowaniu".
 • prezentacja historycznego umundurowania Policji. Widać trzech mężczyzn w zabytkowych już mundurach.
 • policjanci i policjantka w starym i nowym umundurowania wyjściowym podczas prezentacji.
 • policjanci podczas pokazu umundurowania stoja przed publicznością.
 • Naczelnik z Biura Logistyki omawia nowe wzory umundurowania.
 • policjanci prezentujący stare i nowe umundurowanie.
 • stojące na stole pamiątkowe statuetki, które otrzymali prelegenci.
 • prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 w Łodzi podczas prelekcji na temat sylwetek funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP.
 • Pani Katarzyna Wróblewska Komandor Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego opowiada o tym przedsięwzięciu.
 • siedzący na sali uczniowie klas mundurowych, są "umundurowani&quot.
 • dr Karol Dziuda podczas prelekcji o odznaczeniach.
 • Pan Mateusz Zaremba z Biura Historii i Tradycji KGP podczas prelekcji o dzielnicowych.
 • Komendant Woj. Policji w Łodzi wręcza pamiątkowe statuetki prelegentom konferencji.
 • Komendant wręcza pamiątkową statuetkę.
 • komendant i pani naczelnik WKS ( oboje w mundurach wyjściowych) rozmawiają z gośćmi konferencji.
Powrót na górę strony