Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowe szkolenie CEPOL w WSPol

Data publikacji 20.05.2019

W dniach 20 – 24 maja 2019 r. ma miejsce międzynarodowe szkolenie CEPOL pt: „Traficking in Human Beings - multidisciplinary approach”, którego gospodarzem jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Uczestnikami szkolenia są przedstawiciele Policji, Prokuratury, Sądów oraz Ministerstw Sprawiedliwości z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wśród zaproszonych ekspertów z 3 krajów UE znajdują się, m.in. przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu - LaStrada oraz Policji.

W dniu 20 maja br. uroczystego otwarcia kursu, w imieniu Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dra hab. Marka Fałdowskiego dokonała Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPolmł. insp. dr Dorota Mocarska –  w obecności Zastępcy Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP podinsp. Tomasza Stodulskiego, Naczelnika Wydziału ds. Walki z Handlem Ludźmi Biura Służby Kryminalnej KGP mł.insp. Michała Grzelca oraz eksperta Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Policji nadkom. Tomasza Szydy.

Organizatorami głównymi szkolenia są Europejska Akademia Policyjna CEPOL oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Szkolenie poświęcone jest problematyce zwalczania zjawiska handlu ludźmi.

(WSPol w Szczytnie / mw)

  • międzynarodowe szkolenie CEPOL „Traficking in Human Beings - multidisciplinary approach” - sześciu prelegentów, w tym dwoje w mundurach policyjnych
  • uczestnicy międzynarodowego szkolenia CEPOL pt: „Traficking in Human Beings - multidisciplinary approach” siedzą za stołami na wykładzie
  • uczestnicy międzynarodowego szkolenia CEPOL pt: „Traficking in Human Beings - multidisciplinary approach” siedzą za stołami na wykładzie
  • trzej prelegenci międzynarodowego szkolenia CEPOL pt: „Traficking in Human Beings - multidisciplinary approach”, jeden w mundurze policyjnym, dwaj w garniturach
  • uczestnicy międzynarodowego szkolenia CEPOL pt: „Traficking in Human Beings - multidisciplinary approach” przed budynkiem pozują do wspólnego zdjęcia z prelegentami
Powrót na górę strony