Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończyła się 47. Europejska Konferencja Regionalna Interpolu w Katowicach

Data publikacji 31.05.2019

Dzisiaj zakończyła się 47. Europejska Konferencja Regionalna Interpolu w Katowicach. Ponad 170 uczestników z 50 państw członkowskich regionu europejskiego dyskutowało przede wszystkim o sposobach walki z przestępczością zorganizowaną, terroryzmem oraz handlem narkotykami. W oficjalnym zakończeniu tego międzynarodowego wydarzenia uczestniczyli Sekretarz Generalny Interpolu Jürgen Stock, Wiceprezydent Interpolu Aleksander Prokopczuk oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

W dniach 29 - 31 maja 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się 47. europejska konferencja regionalna INTERPOLU, której gospodarzem była Polska. Wydarzenie ma charakter cykliczny i w tym roku Sekretariat Generalny Interpolu zorganizował go we współpracy z polską Policją. Tegoroczne spotkanie było okazją do oceny aktywności INTERPOLU w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, w szczególności na terenie Europy. W spotkaniach w ramach konferencji wzięło udział ponad 170 delegatów z 50  państw członkowskich regionu europejskiego. 
 
Konferencja podzielona była na kilka paneli tematycznych. W pierwszym dniu międzynarodowego wydarzenia wygłoszono prezentacje na temat perspektyw bezpieczeństwa w Europie. Wśród prelegentów  wystąpił Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, pan insp. Paweł PÓŁTORZYCKI. Prezentacja poświęcona była  zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w ujęciu europejskim. W trakcie popołudniowych sesji omówiono również problematykę  związaną z implementacją zielonych i niebieskich not INTERPOLU, przedstawiono z jakimi problemami natury prawnej w Europie i na świecie spotykają się poszukiwania międzynarodowe.
 
Drugi dzień konferencji został poświęcony na omówienie zorganizowanej przestępczości narkotykowej, przestępstwom związanym z praniem pieniędzy i nielegalnym finansowaniem terroryzmu.  Podczas paneli dyskusyjnych omówiono również wyzwania przed jakimi staje współczesny świat w walce z terroryzmem.  Polskim głosem w dyskusji była prezentacja mł. insp. Sławomira SUROWCA - Naczelnika Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.  Prezentacja była poświęcona implementacji bazy Interpolu do Krajowego Sytemu Informacyjnego Policji  i Systemu Poszukiwawczego Policji oraz sukcesów z tym związanych w obszarze walki z terroryzmem. Ostatni dzień obrad był czasem poświęconym na podsumowania. 
 
Obrady konferencji zakończyły się podjęciem ważnych decyzji w zakresie zwalczania przestępczości międzynarodowej. Uchwalono  rekomendacje dot. niebieskich i zielonych not Interpolu, w obszarze zwalczania przestępczości narkotykowej i terroryzmu oraz podjęto decyzję o zasileniu  baz Interpolu danymi biometrycznymi.

W oficjalnym zakończeniu tego międzynarodowego wydarzenia uczestniczyli Sekretarz Generalny Interpolu Jürgen Stock, Wiceprezydent Interpolu Aleksander Prokopczuk oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

 

 • Zdjęcie przedstawia przemowę Komendanta Głównego Policji
 • Zdjęcie przedstawia przemawiającego Wiceprezydenta Interpolu oraz siedzącego za stołem Sekretarza Interpolu i Komendanta Głównego Policji
 • Zdjęcie przedstawia obraz z telebimu na którym wyświetlane jest przemówienie Wiceprezydenta Interpolu
 • Zdjęcie przedstawia uczestników konferencji, a na pierwszym planie Zastępcę Komendanta Głównego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Zdjęcie przedstawia Sekretarza Interpolu i Komendanta Głównego klaszczących po przemówieniu Wiceprezydenta Interpolu
 • Zdjęcie przedstawia wiele stojących osób w tle, a na pierwszym planie idących Sekretarza Interpolu,Komendanta Głównego Policji i Wiceprezydenta Interpolu
 • Zdjęcie przedstawia stojących w szyku członków policyjnej orkiestry
 • Zdjęcie przedstawia Sekretarza Interpolu,Komendanta Głównego Policji i Wiceprezydenta Interpolu, w lewym rogu policjant z polską flagą
 • Zdjęcie przedstawia stojących tyłem policjantów z flagami Interpolu i Polską, w tle widać Sekretarza Interpolu,Komendanta Głównego Policji i Wiceprezydenta Interpolu
 • Zdjęcie przedstawia grających policyjnych muzyków, policjantów z flagami i Sekretarza Interpolu,Komendanta Głównego Policji i Wiceprezydenta Interpolu
 • Zdjęcie przedstawia policjantów z flagami oraz stojące inne osoby, widać również grających policjantów z orkiestry
 • Zdjęcie przedstawia kilka osób wychodzących z sali konferencyjnej, na pierwszym planie Zastępca Komendanta Głównego i Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
Powrót na górę strony