Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Związek terroryzmu i przestępczości zorganizowanej - szkolenie CEPOL

Data publikacji 31.05.2019

W dniach 27-31 maja 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się międzynarodowe szkolenie policyjne CEPOL „Związek terroryzmu i przestępczości zorganizowanej (Terrorism and Organised Crime Nexus)„ Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach udziału polskiej Policji w Centrum Wiedzy CEPOL ds. Zwalczania Terroryzmu (CEPOL Knowledge Center on Counter-terrorism).

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie gościła 26 uczestników z 17 krajów Unii Europejskiej. W szkoleniu wzięli także udział przedstawiciela Policji tureckiej oraz 3 ekspertów z Litwy, Portugalii oraz z europejskiej agencji Frontex (z siedzibą w Warszawie). Wśród znaleźli się policjanci, prokuratorzy i funkcjonariusze służb państwowych specjalizujący się w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, realizujący zadania w zakresie rozpoznania i pracy śledczej na poziomie kierowniczym i nadzorczym. Szkolenie rozpoczęto wizytą studyjną w Centralnym Biurze Śledczym Policji w Komendzie Głównej Policji w Warszawie, prezentując gościom pracę i osiągnięcia dotyczące zwalczania najpoważniejszych zagrożeń przestępczością zorganizowaną i terroryzmem w Polsce.

Szczególną wartością szkolenia było zastosowanie metody bezpośredniego udziału każdego z gości, zarówno w roli odbiorcy, ale także eksperta szkolącego w swojej dziedzinie. Uzyskano w ten sposób wyjątkową możliwość interakcji i aktywności dotyczące wymiany informacji i doświadczeń związanych z pracą wykrywczą w konkretnych sprawach przestępstw terrorystycznych i zorganizowanej przestępczości.

Podczas zajęć warsztatowych analizowano zrealizowane sprawy, dyskutowano o metodach wykrywania sprawców oraz o różnicach w przepisach regulujących działania organów w poszczególnych państw UE i Turcji. Kurs umożliwił wymianę doświadczeń, informacji oraz dobrych praktyk dotyczących prowadzenia spraw, podczas których podejrzani o terroryzm współdziałają ze zorganizowanymi grupami przestępczymi. Tematem głównym szkolenia
było omówienie charakteru relacji pomiędzy terrorystami a grupami przestępczymi.

(WSPol w Szczytnie/wsz)

Powrót na górę strony