Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służby prewencyjnej oraz seminarium szkoleniowe podczas II Ogólnopolskich Zawodów Policyjnych Patroli Rowerowych

Data publikacji 07.06.2019

W Supraślu podczas II Ogólnopolskich Zawodów Policyjnych Patroli Rowerowych, Wydział Prewencji Biura Prewencji Komendy Głównej Policji we współpracy z Wydziałem Prewencji KWP w Białymstoku kontynuuje naradę służbową Naczelników Wydziałów Prewencji KWP/KSP oraz przedstawicieli wybranych szkół policyjnych, która w dniu 5 czerwca br. rozpoczęła się równolegle z seminarium szkoleniowym dla koordynatorów KWP/KSP, zajmujących się organizacją patroli rowerowych w swoich garnizonach. Należy zakładać, że wymiana ich doświadczeń przyczyni się do podniesienia efektywności pełnienia służby z wykorzystaniem roweru, a także do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego.

W dniach 5 – 7 czerwca br. w Supraślu odbywają się II Ogólnopolskie Zawody Policyjnych Patroli Rowerowych, których organizatorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, przy współpracy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. Zostały one objęte patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego, który jednocześnie ufundował puchar dla najlepszej drużyny. Zawody te składają się z następujących konkurencji: testu wiedzy, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wyścigu patroli rowerowych oraz rowerowej sztafety biatlonowej.

W ramach tego przedsięwzięcia Wydział Prewencji Biura Prewencji Komendy Głównej Policji zorganizował również naradę służbową Naczelników Wydziałów Prewencji KWP/KSP oraz przedstawicieli wybranych szkół policyjnych, a także seminarium szkoleniowe, skierowane
dla koordynatorów komend wojewódzkich/Stołecznej Policji nadzorujących organizację policyjnych patroli rowerowych.

W trakcie wskazanej narady naczelników odbyło się także szkolenie dotyczące tematyki szeroko rozumianej ochrony dziedzictwa narodowego, na którym w charakterze prelegentów wystąpili przedstawiciele z Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, KWP w Poznaniu, KWP w Szczecinie oraz przedstawiciel Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, który jednocześnie jest krajowym koordynatorem zajmującym się tematyką zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom.

Warto dodać, iż w myśl zapisów Porozumienia Generalnego Konserwatora Zabytków i Komendanta Głównego Policji z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie współdziałania w zakresie zapobiegania
i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom, oraz innym dobrom kultury, Biuro Prewencji KGP również cyklicznie uczestniczy w posiedzeniach zespołu koordynacyjnego, zwoływanego w celu planowania współdziałania oraz analizy i oceny rezultatów przedsięwzięć wykonawczych pomiędzy Policją a innymi organami administracji państwowej.

W ramach narady omawiane są zagadnienia związane z funkcjonowaniem służby prewencyjnej, w tym m.in. mechanizm bieżącego nadzoru KWP/KSP nad poprawnością funkcjonowania
zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych, organizacja służby patrolowej
z wykorzystaniem rowerów, bezpieczeństwo nad wodą w sezonie wakacyjno-urlopowym, bezpieczeństwo podczas organizacji różnorodnych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
w szczególności podczas obozów harcerskich, funkcjonowanie podstawowych komórek służby prewencyjnej.

Seminarium natomiast jest doskonałą formą doskonalenia wiedzy zawodowej wśród policjantów, pozwala na wymianę doświadczeń, identyfikację problemów utrudniających organizację służby
z wykorzystaniem roweru oraz wypracowanie optymalnych rozwiązań do jej prawidłowego realizowania.

Jest to również doskonała okazja do podjęcia wyzwań wynikających z rosnącej popularności tej formy pełnienia służby. Głównym tematem seminarium jest organizacja służby patrolowej z wykorzystaniem roweru w 2018 roku na terenie kraju oraz działań planowanych na rok obecny.

Służba pełniona w wykorzystaniem roweru niejednokrotnie ma przewagę nad służbą pełnioną z wykorzystaniem środka transportu, chociażby z tego względu, że funkcjonariusz poprzez taką formę patrolu jest bliżej obywateli, a co za tym idzie, łatwiej jest mu nawiązać kontakt. Ponadto na obszarach o gęstym zaludnieniu i dużych skupiskach ludzi, policjanci na rowerach mogą szybciej dotrzeć do miejsc zgłaszanych interwencji, korzystając z przejazdów przez parki, szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, kompleksy sportowe na wolnym powietrzu, czy inne podobne miejsca.

W 2018 roku, na ulice kraju wyjechało ponad 3 tys. patroli rowerowych, w których łącznie służbę pełniło blisko 6 tys. funkcjonariuszy. Policyjne patrole rowerowe spotykają się z dużą aprobatą społeczeństwa, w związku z tym zasadnym jest podejmowanie działań mających na celu popularyzację tej formy pełnienia służby, a także doskonalenie umiejętności zawodowych policjantów, którzy biorą w niej udział.

Podjęcie takich działań z pewnością wpłynie bezpośrednio na podniesienie poziomu bezpieczeństwa samych funkcjonariuszy pełniących służbę z wykorzystaniem roweru, a także przyczyni się
do profesjonalnego wykonywania przez nich zadań służbowych.

Biuro Prewencji KGP

  • Narada służby prewencyjnej oraz seminarium szkoleniowe podczas II Ogólnopolskich Zawodów Policyjnych Patroli Rowerowych
  • Narada służby prewencyjnej oraz seminarium szkoleniowe podczas II Ogólnopolskich Zawodów Policyjnych Patroli Rowerowych
Powrót na górę strony