Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Od genezy Policji Państwowej do współczesnych wyzwań na ogólnopolskiej konferencji naukowej „100. rocznica powstania Policji Państwowej”

Data publikacji 12.06.2019

Dla uczczenia powołania Policji Państwowej pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 11 czerwca 2019 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „100. Rocznica powstania Policji Państwowej”.

Zorganizowana przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP przy współpracy z Biurem Komunikacji Społecznej KGP konferencja łączyła nauki społeczne i historyczne, których synteza pozwoliła na wzajemną refleksję o dziejach Policji oraz na wymianę doświadczeń, myśli i aktualnych badań dotyczących służby policyjnej. Uroczystego otwarcia dokonali I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak i Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński Rektor UKSW.

Wybitni paneliści i znamienici goście

W konferencji udział wzięli wybitni historycy, medioznawcy, socjolodzy i językoznawcy reprezentujący różne środowiska akademickie. Dzięki tak szerokiemu doborowi, zarówno tematów, jak i prelegentów możliwe było interdyscyplinarne spojrzenie na fundamentalne elementy służby. Konferencja została podzielona na trzy panele, które miały liczne odniesienia do historii Policji: „Patriae Fidelis … zawsze wierni ojczyźnie i narodowi”, „90 lat służb prasowych Policji i komunikacji” oraz „Rola tradycji i symboliki w budowanie wizerunku Policji”. W historię Policji Państwowej wprowadzili uczestników prof. dr hab. Andrzej Misiuk, dr hab. Bolesław Sprengel, prof. UMK i dr Krzysztof Cebul z UKSW. Moderatorem panelu otwierającego konferencję był nadkom. Krzysztof Musielak. Część poświęconą służbom prasowym w Policji oraz różnym aspektom zarządzania informacją moderowała insp. dr hab. Iwona Klonowska z BKS KGP, a głos zabrali prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, dr Dariusz Krawczyk, dr Andrzej Rudowski i insp. dr Mariusz Ciarka. O roli tradycji symboliki w budowanie wizerunku Policji mówili prof. dr hab. Antoni Dudek, dr hab. Aleksander Głogowski, dr hab. Piotr Gołdyn i mgr Michał Chlipała, a moderatorem panelu był dr Krzysztof Cebul.

Podczas obrad obok szeroko omawianego obszaru budowania i rozwoju formacji bezpieczeństwa na ziemiach polskich w tym utworzenia Policji Państwowej, istotną ich część poświęcono zarządzaniu informacją oraz analizie elementów językowych w komunikowaniu się formacji ze społeczeństwem, które istotnie wpływają na wizerunek Policji. Paneliści przypominali też o tych wartościach, które stanowią o ponadczasowym fundamencie formacji powołanej 24 lipca 1919 roku jako Policja Państwowa i 17 czerwca 1922 roku o odrębnym statusie Policji Województwa Śląskiego. Historia Policji to historia państwa polskiego z jego trudnymi i chwalebnymi losami. W tych przełomowych momentach ważna była pamięć i etos służby zbudowane w okresie II Rzeczypospolitej.

Podsumowując konferencję, dr Andrzej Rudowski trafnie zauważył, że struktura konferencji zbudowana została na trzech fundamentach: Chronos, Logos i Pathos, które są nieodłącznymi elementami każdej służby budującymi zaufanie, przywiązanie i szacunek.

Honorowym gościem konferencji była Teresa Piwnik, bratanica Jana Piwnika „Ponurego” – kapitana Wojska Polskiego i aspiranta Policji Państwowej mianowanego pośmiertnie do stopnia pułkownika, który był oficerem Armii Krajowej i Cichociemnym, odznaczonym dwukrotnie Orderem Virtuti Militari. W spotkaniu uczestniczyli I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, komendanci wojewódzcy Policji, dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Sławomir Litwin, Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk, zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile nadkom. dr Marcin Druszcz, Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Słupsku mł. insp. Piotr Cekała, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji insp. Robert Stachera, dyrektor Biura Kontroli KGP insp. Dariusz Szuba, Dowódca Centalnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” mł. insp. Dariusz Zięba, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” z siedzibą w Katowicach Teresa Bracka, Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski, Prezes Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” Anna Wesołowska wraz z prezesem Oddziału Świętokrzyskiego w Kielcach, Grażyną Szkonter, kierownik Centrum Kształcenia Służb Mundurowych w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu Wacław Kiebes, Dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Adam Hlebowicz, przedstawiciele Muzeum Niepodległości w Warszawie dr Beata Michalec i dr hab. Jolanta Załęczny, przedstawiciele NSZZ Policjantów na czele z Maciejem Dziergasem i Kazimierzem Barbachowskim, studenci I i III roku Wojskowej Akademii Technicznej oraz uczniowie szkół z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie i I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie.

„Na Posterunku”

„… na powierzonem mi stanowisku pożytku Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma…” – to fragment roty przysięgi służbowej składanej od 1919 roku przez funkcjonariuszy Policji Państwowej otwierał wystawę „Na Posterunku”, która towarzyszyła konferencji i dobrze wpisywała się w jej program. Mieć przed oczyma, to zarówno pamiętać o przeszłości, dbać o to, co dzisiaj, ale też rozmawiać o wyzwaniach. Wystawa przygotowana przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP prezentowała różne aspekty służby przedwojennych funkcjonariuszy. Uczestnicy konferencji mogli zobaczyć m.in. pierwsze organizacje bezpieczeństwa, które dały asumpt do powołania jednolitej służby policyjnej, sposób zorganizowania Policji Państwowej, jej umundurowanie, wyposażenie oraz działania funkcjonariuszy podczas codziennej służby. Na ekspozycji zaprezentowano również ciekawe przedmioty użytku służbowego i dokumenty znajdujące się w zbiorach historycznych KGP.

Dopełnieniem i kontynuacją historyczną wystawy o Policji Państwowej była wystawa panelowa Biura Komunikacji Społecznej KGP, pokazująca czasopisma i wydawnictwa wydawane po okresie II RP oraz kulturę policyjną.

BKS KGP, BHiTP KGP/ipk/ zdj. Izabela Pajdała-Kusińska


 

 • czterech mężczyzn, dwóch w mundurach PP robiących sobie wspólnie zdjęcie
 • dwie osoby oglądają wystawę Na Posterunku
 • dwie osoby siedzące czytają tekst
 • grupa osób rejestracja uczestników
 • grupa osób siedzących podczas konferencji
 • grupa prelegentów siedzący na sali widowiskowej
 • grupa prelegentów za stołem prezydialnym
 • grupa studentów WAT siedząca i słuchająca
 • grupa uczestników konferencji oficerowie policji
 • policjantka stojąca przy mikrofonie
 • policjant przy mikrofonie w tle trzech mężczyzn za stołem prezydialnym
 • mężczyzna przy mikrofonie
 • mężczyzna stojący przy mikrofonie, drugi siedzący za stołem prezydialnym
 • mężczyzna stojący przy mikrofonie
 • mężczyzna stojący przy mikrofonie
 • prelegenci konferencji kobieta mówi przez mikrofon przy mównicy.
 • trzech mężczyzn prelegentów za stołem prezydialnym
 • uczestnicy konferencji siedzą i słuchają
 • zastępca komendanta głównego policji nadinsp. Dariusz Augustyniak przy mikrofonie
 • zastępca komendanta głównego Policji przy mikrofonie
Powrót na górę strony