Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Ładunek wybuchowy w szpitalu - ćwiczenia dowódczo-sztabowe

Data publikacji 19.06.2019

Na telefon Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy Al. Kraśnickiej w Lublinie dzwoni nieznana osoba informując o podłożeniu ładunku wybuchowego, który ma być zdetonowany. Rozpoczyna się wyścig z czasem. Do akcji wkraczają odpowiednie służby. Na szczęście to tylko scenariusz ćwiczeń dowódczo-sztabowych, jakie przeprowadzili dzisiaj policjanci z KMP i KWP w Lublinie przy współpracy z innymi służbami. Ich celem było doskonalenie umiejętności współdziałania w sytuacji kryzysowej.

Policjant rozmawia przez radiostację w tle korytarz szpitala.

Dzisiaj w godz. 9:00 – 13:00 na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy Al. Kraśnickiej w Lublinie odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe pod kryptonimem „Opal”. Celem tego przedsięwzięcia jest praktyczne sprawdzenie procedur obowiązujących na terenie szpitala w sytuacji groźby  podłożenia ładunku wybuchowego, pożaru  lub innej sytuacji nadzwyczajnej a także procedur dotyczących ewakuacji osób zagrożonych oddziałów szpitala.

Radiowozy policyjne w tle szpital.

Założenie ćwiczeń było bardzo realistyczne. Około godz. 9:30 do szpitala przy Al. Kraśnickiej w Lublinie dzwoni nieznana osoba, która przekazuje informację, że został tam podłożony ładunek wybuchowy. Ładunek ma być zdetonowany o godz. 12 na drugim piętrze budynku w konkretnym bloku.  

Policjant sprawdza miejsce gdzie leży ładunek.

Rozpoczyna się wyścig z czasem. Pracownicy szpitala powiadamiają odpowiednie służby, jednocześnie w obawie o zdrowie i życie pacjentów i całego personelu rozpoczynają ewakuację. Na miejsce zdarzenia przybywają służby: Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Gazowe, Pogotowie Energetyczne.

Policjantka w tle korytarz szpitala.

Pierwsi ma miejsce przybywają patrole z lubelskich komisariatów, którzy dokonują wstępnego rozpoznania terenu oraz zabezpieczenia i izolacji  zagrożonego miejsca.  Z kolei zadaniem policjantów z drogówki jest zabezpieczenie terenu przed dostępem postronnych osób i dbanie o drożność ciągów komunikacyjnych. Na miejsce zostają skierowani funkcjonariusze z grupy minersko-pirotechnicznej, których zadaniem jest sprawdzenie budynku szpitala pod kątem pirotechnicznym. W działaniach uczestniczy także policyjny pies wyszkolony do wykrywania materiałów pirotechnicznych.

Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego, jeden z nich ubrany w strój ochronny

Kiedy jeden z funkcjonariuszy znajduje na terenie szpitala podejrzany pakunek, do działań zostają skierowani policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie. Funkcjonariusze przy użyciu specjalistycznego sprzętu zabezpieczają niebezpieczne znalezisko, wywożą i  neutralizują.

Policjant z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego ubrany w strój ochronny w tle korytarz szpitala.

Szkolenie  odbyło się pod czujnym okiem funkcjonariuszy Sztabu Policji KMP i KWP w Lublinie i zostało przeprowadzone przy współpracy ze Strażą Pożarną, Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Wydziałem Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin oraz innymi służbami.

Policyjny robot wywozi ładunek wybuchowy.

Celem przeprowadzonych działań było usprawnienie praktycznych umiejętności związanych z rozwiązywaniem sytuacji kryzysowej. Policjanci doskonalili umiejętności współdziałania z funkcjonariuszami innych służb a także pracownikami Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Była to także dobra okazja do wymiany doświadczeń między uczestnikami ćwiczenia. Wnioski i uwagi z przeprowadzonych działań stanowić będą cenny materiał dydaktyczny.

Policjant z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego, ubrany w strój ochronny.

 

AK

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 28.1 MB)

Powrót na górę strony