Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Złożenie wiązanki kwiatów

Data publikacji 26.06.2019

W dniu rozpoczynającym egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie tj. 26 czerwca 2019 r. insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol oraz delegacja funkcjonariuszy szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych (edycja SASW-1/19) oddali cześć policjantom zamordowanym w Kalininie, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą ich śmierć.

Dzisiejsza uroczystość to kontynuacja inicjatywy, która miała miejsce 25 kwietnia 2018 r. Wtedy to po raz pierwszy przyszli oficerowie złożyli kwiaty pod pomnikiem „Pamięci jeńców obozu w Ostaszkowie zamordowanych przez NKWD w Kalininie…”. Tego dnia funkcjonariusze rozpoczynają ostatnie zmagania w drodze po pierwszy stopień oficerski Policji. Egzamin jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności niezbędnych do właściwego wykonywania zadań służbowych. Obejmuje on odrębnie oceniane i następujące kolejno etapy: test wiedzy oraz test umiejętności. Testy te są jednakowe dla policjantów wszystkich rodzajów służb.

Komendant-Rektor podziękował słuchaczom za podtrzymywanie tej pięknej tradycji, którą pielęgnujemy podczas każdej uroczystości odbywającej się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Podziękował również za inne inicjatywy, których celem była pomoc rodzinom naszych poległych kolegów.

Życzymy powodzenia na egzaminie!

(WSPol w Szczytnie/ mw)

  • insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol oraz delegacja funkcjonariuszy szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych (edycja SASW-1/19) oddają cześć policjantom zamordowanym w Kalininie, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą ich śmierć - policjantka i dwaj policjanci z bukietem kwaitów
  • insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol oraz delegacja funkcjonariuszy szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych (edycja SASW-1/19) oddają cześć policjantom zamordowanym w Kalininie, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą ich śmierć
  • insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol oraz delegacja funkcjonariuszy szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych (edycja SASW-1/19) oddają cześć policjantom zamordowanym w Kalininie, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą ich śmierć
  • insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol oraz delegacja funkcjonariuszy szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych (edycja SASW-1/19) oddają cześć policjantom zamordowanym w Kalininie, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą ich śmierć
  • insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol oraz delegacja funkcjonariuszy szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych (edycja SASW-1/19) oddają cześć policjantom zamordowanym w Kalininie, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą ich śmierć
  • kwiaty pod tablicą upamiętniającą śmierć policjantów zamordowanych w Kalininie
Powrót na górę strony
Polska Policja