Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta studyjna przedstawicieli republiki Mołdawii

Data publikacji 03.07.2019

W ostatnim tygodniu czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji odbyła się kolejna wizyta studyjna związana z zaangażowaniem legionowskiej jednostki szkoleniowej w działania związane z projektem pn. „Reforma systemu policyjnego szkolenia podstawowego i ustawicznego w Republice Mołdawii”. Projekt jest wspólnym działaniem konsorcjum Policji z Litwy i Polski.

Wizyty studyjne mają przede wszystkim na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie objętym tematyką projektu, jak również są doskonałą okazją do przybliżenia beneficjentowi infrastruktury policyjnych jednostek szkoleniowych oraz jednostek wykonawczych polskiej Policji. W listopadzie 2018 r. miała miejsce pierwsza wizyta studyjna, w której trakcie przedstawiciele mołdawskiej Policji zapoznali się z głównymi założeniami doboru do służby w Policji oraz ze specyfiką polskiego szkolnictwa policyjnego; zwłaszcza w obszarze bazy dydaktycznej i wykorzystania praktycznych metod szkolenia. Poza tym goście z Mołdawii, na przykładzie jednej z komend rejonowych garnizonu stołecznego, mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką działania tego typu jednostki.

Kolejna wizyta studyjna odbyła się w marcu br. a jej tematem przewodnim był dobór policjantów na stanowiska dydaktyczne oraz przygotowanie nauczycieli policyjnych do realizacji procesu kształcenia słuchaczy w szkołach policyjnych. Poza tym w programie wizyty przewidziano zagadnienia dotyczące głównych założeń kształcenia policjantów wykonujących zadania dyżurnego oraz dzielnicowego, a także pobyt w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i Szkole Policji w Katowicach.

Podczas czerwcowej wizyty studyjnej, bazując na obopólnych doświadczeniach, przeprowadzono cykl zajęć wykładowych i praktycznych, których celem było doskonalenie warsztatu metodycznego nauczyciela policyjnego z zakresu służby prewencyjnej, ruchu drogowego, techniki kryminalistycznej oraz taktyki i technik interwencji. W zajęciach uczestniczyli eksperci z Polski reprezentujący Szkołę Policji w Katowicach, Komendę Stołeczną Policji oraz Centrum Szkolenia Policji. Stronę mołdawską reprezentowała dwudziestoosobowa grupa policjantów, którzy w połowie sierpnia jako kadra dydaktyczna poprowadzą zajęcia w ramach pierwszej edycji szkolenia zawodowego podstawowego, mającego przygotować do codziennej służby tamtejszych funkcjonariuszy. Warto dodać, że program niniejszego szkolenia został również opracowany przez polskich ekspertów w ramach działań projektowych a jego głównym założeniem jest przygotowanie policyjnych adeptów do wykonywania podstawowych zadań służbowych w oparciu o aktywizujące metody nauczania.

(CSP w Legionowie)

 

  • Uczestnicy trzeciej wizyty studyjnej pozują do wspólnej fotografii
  • Przedstawiciel mołdawskiej Policji prowadzi zajęcia metodą wykładu interaktywnego
  • Zastępca Komendanta CSP odpowiedzialny za proces kształcenia odpowiadał na pytania mołdawskich gości
Powrót na górę strony