Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Na wieczną służbę odszedł nasz Kolega sierż. szt. Paweł Krupa

7 lipca br. w wypadku samochodowym zginął tragicznie nasz Kolega sierż. szt. Paweł Krupa pełniący służbę w Wydziale do Walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu w Komisariacie Policji I w Krakowie. Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia w imieniu własnym, kierownictwa, policjantów i pracowników cywilnych składa Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Służbę w Policji rozpoczął 14 lat temu. Od 2008 do 2013 roku służył w Ogniwie Patrolowo - Interwencyjnym w Komisariacie Policji IV w Krakowie, następnie przez ponad cztery lata w Wydziale Sztab Policji w krakowskiej komendzie miejskiej, a od 2017 roku w  Zespole Operacyjno – Rozpoznawczym Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu w Komisariacie Policji I w Krakowie.

Paweł miał 33 lata. Był wzorowym, sumiennym i oddanym służbie policjantem, życzliwym i zawsze chętnym do pomocy.

Kierownictwo, policjanci i pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie łączą się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną.

Cześć Jego Pamięci!

Powrót na górę strony
Polska Policja