Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta przedstawicieli litewskiej Policji w Polsce

W dniach 10 – 11 lipca 2019 r. do Polski przyjechały policjantki z Litwy w celu zapoznania się z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Na prośbę Kierownictwa Litewskiej Policji Biuro Prewencji KGP zorganizowało w dniach 10 – 11 lipca 2019 r. wizytę studyjną policjantów z Litwy. Celem wizyty było zapoznanie się przez przedstawicieli litewskiej Policji w funkcjonującym blisko 3 lata w Polsce rozwiązaniem, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

O Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa goście dowiedzieli się podczas dorocznego finału konkursu ECPA (Europejska Nagroda w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości), który odbył się w dniu 6 grudnia 2018 r. w Wiedniu. Zaprezentowane tam rozwiązanie przez przedstawicieli Biura Prewencji KGP od razu wzbudziło zainteresowanie przedstawicieli policji europejskich państw, w tym przedstawicieli Litwy.

Na prośbę Zastępcy Komendanta Głównego Policji litewskiej delegacja trzech policjantek przez dwa dni gościła w Polsce. Podczas wizyty studyjnej Koordynator Krajowy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa mł. insp. Dariusz Prządka omówił genezę, jak również ideę i cel funkcjonowania wdrożonego w 2016 r. na terenie całego kraju rozwiązania. Goście z Litwy z zainteresowaniem obserwowali pokaz praktycznego działania aplikacji. W związku z tym, że planowane jest wdrożenie na Litwie podobnego rozwiązania padło wiele pytań ze strony litewskiej delegacji na temat działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Drugiego dnia wizyty policjantki z Liwy miały możliwość zapoznania się z praktycznym wykorzystaniem KMZB przez policjantów garnizonu podlaskiego. Podczas spotkania z koordynatorami lokalnymi KMZB woj. podlaskiego oraz przedstawicielami jednostek organizacyjnych Policji garnizonu podlaskiego zostały przedstawione konkretne przykłady potwierdzonych, a następnie wyeliminowanych zagrożeń uprzednio zgłoszonych przez społeczeństwo. Polscy policjanci mieli natomiast możliwość zapoznania się z projektem realizowanym przez policję w Szawlach na Litwie, którego celem jest zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego.

Należy zakładać, że wymiana doświadczeń w zakresie podejmowanych działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych do współpracy z Policją przyniesie obu stronom wymierne korzyści.

(Biuro Prewencji KGP)

 

  • litewscy oraz polscy policjanci siedzą przy stole w trakcie spotkania w Komendzie Głównej Policji
  • litewscy oraz polscy policjanci siedzą przy stole w trakcie spotkania w Komendzie Głównej Policji
  • litewscy oraz polscy policjanci siedzą przy stole w trakcie spotkania w Komendzie Głównej Policji, jeden z polskich policjantów stoi i przemawia
  • litewscy oraz polscy policjanci w Komendzie Głównej Policji pozują do zdjęcia  w tle godło Polski oraz flagi
Powrót na górę strony