Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Powiatowe obchody 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i nadanie Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce

Data publikacji 13.07.2019

W Hajnówce przed Urzędem Miasta odbył się uroczysty apel z okazji nadania sztandaru oraz obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, Bielsku Podlaskim, Siemiatyczach i Wysokiem Mazowieckiem. W uroczystości udział wzięli między innymi: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji młodszy inspektor Tomasz Szymański, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz wraz z Zastępcami, przedstawiciele innych służb mundurowych, duchowieństwo, przedstawiciele instytucji samorządowych, a także zgromadzeni mieszkańcy. Uroczysty apel poprzedziła msza święta w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w intencji środowiska policyjnego.

Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. Na pamiątkę tego wydarzenia hajnowscy, bielscy, siemiatyccy i wysokomazowieccy mundurowi obchodzili dzisiaj uroczystość 100-lecia powstania formacji.

Obchody rocznicy powstania Policji Państwowej rozpoczęły się mszą świętą w intencji środowiska policyjnego w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, którą celebrował biskup senior diecezji drohiczyńskiej Antoni Pacyfik Dydycz.

Następnie na placu, przed Urzędem Miasta, przy ulicy Aleksego Zina w Hajnówce, odbył się uroczysty apel. Dowódca uroczystości komisarz Mariusz Wiliński złożył meldunek Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Po przeglądzie pododdziałów, wciągnięciu na maszt flagi państwowej i odegraniu hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej głos zabrał gospodarz tej części uroczystości. Komendant Powiatowy Policji w Hajnówce nadkomisarz Jakub Ciulkin powitał przybyłych na ceremonię gości i mieszkańców, a w swoim przemówieniu podkreślił, że nadanie sztandaru to zaszczyt i uhonorowanie dotychczasowej służby policjantów na rzecz społeczeństwa. Po odczytaniu aktu nadania sztandaru oraz symbolicznym wbiciu gwoździ honorowych, nastąpiło wręczenie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce.

Dzisiejszy apel był okazją do wręczenia awansów i odznaczeń policjantom, którzy każdego dnia służą społeczeństwu i dbają o jego bezpieczeństwo. Awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało w tym roku 33 mundurowych z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, 24 z Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, 32 z Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach oraz 32 z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Z kolei srebrną odznakę zasłużony policjant otrzymało 2 funkcjonariuszy z KPP w Bielsku Podlaskim i Hajnówce. Brązową odznakę otrzymało dwóch funkcjonariuszy z KPP w Hajnówce i jeden z KPP w Siemiatyczach. Ponadto medalem srebrnym za długoletnią służbę został odznaczony funkcjonariusz z KPP w Bielsku Podlaskim, a medalem brązowym funkcjonariusz z  KPP w Siemiatyczach. Gratulując wyróżnionym awansów i odznaczeń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński  podziękował policjantom za ich sumienność i trud, jaki wkładają w realizację zadań służbowych.

Z kolei Zastępca Komendanta Głównego Policji młodszy inspektor Tomasz Szymański podkreślił, że za tak wysoką oceną społeczną poziomu bezpieczeństwa stoją policjanci, którzy rzetelnie wypełniają słowa roty ślubowania.  Również za pełną wyrzeczeń służbę podziękował funkcjonariuszom Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz.

Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie i przekazanie dwóch nowych radiowozów marki Toyota i BMW. Oznakowany radiowóz trafił do jednostki Policji w Hajnówce, natomiast nieoznakowane BMW do KPP w Siemiatyczach.

Uroczystość była również okazją do wręczenia pucharów zwycięzcom Turnieju Strzeleckiego z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej, który odbył się w sobotę. Nagrody wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku.

Całość dzisiejszej uroczystości uświetniła defilada w wykonaniu Kompanii Honorowej wystawionej przez Oddział Prewencji Policji w Białymstoku i pododdziału funkcjonariuszy odznaczonych i mianowanych na wyższe stopnie policyjne. Natomiast oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod batutą kapelmistrza młodszego inspektopra Janusza Trzepizóra.

Z myślą o najmłodszych mundurowi zorganizowali również stoisko profilaktyczne wraz z pokazem pojazdów służbowych.

(KWP w Białymstoku / wsz)

 • księża odprawiają mszę świętą w kościele
 • podczas mszy świętej widać Zastępcę Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku oraz zaproszonych gości oraz policjantów
 • dowódca uroczystości składa meldunek MSWiA Panu Jarosławowi Zielńskiemu
 • przemówienie MSWiA Jarosława Zielińskiego, w tle zaproszeni goście oraz policjanci
 • minister wbija gwóźdź honorowy do sztandaru
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji mł. insp. Tomasz Szymański wbija gwóźdź honorowy do sztandaru
 • Komendant Wojewódzki Policji wbija gwóźdź honorowy do sztandaru
 • duchowni święcą sztandar
 • minister, komendant Hajnówki oraz przewodniczący komitetu nadania sztandaru oddają honor sztandarowi
 • komendant powiatowy policji w Hajnówce klęcząc całuje sztandar
 • minister przekazuje sztandar komendantowi powiatowemu policji w Hajnówce
 • przemówienie Zastępcy Komendanta Głównego Policji do zaproszonych gości
Powrót na górę strony