Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Regionalne obchody 100. rocznicy powstania Policji w Suwałkach

Data publikacji 14.07.2019

W Suwałkach, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się uroczysty apel z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej, pod honorowym patronatem Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, Komendy Powiatowej Policji w Augustowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Sejnach. W uroczystości udział wzięli między innymi: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz wraz z Zastępcami młodszym inspektorem Jackiem Kumpiałowskim i młodszym inspektorem Jackiem Tarnowskim, a także zaproszeni goście i mieszkańcy.

Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. Na pamiątkę tego wydarzenia suwalscy, augustowscy i sejneńscy policjanci obchodzili dzisiaj uroczystość 100-lecia formacji. Uroczysty apel odbył się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach. Poprzedzony został Mszą Świętą w Konkatedrze pod wezwaniem Świętego Aleksandra w Suwałkach, celebrowaną przez kapelana suwalskich policjantów, Księdza Prałata mjr Krzysztofa Kaczyńskiego.

W uroczystości udział wzięli między innymi: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz wraz z Zastępcami młodszym inspektorem Jackiem Kumpiałowskim i młodszym inspektorem Jackiem Tarnowskim. W obchodach uczestniczyli również przedstawiciele instytucji samorządowych, służb mundurowych, przedstawiciele duchowieństwa, pracownicy Policji, rodziny świętujących funkcjonariuszy oraz mieszkańcy miasta.

Po uroczystościach w Konkatedrze, pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, złożono kwiaty przez delegację na czele z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławem Zielińskim. Następnie dowódca uroczystości złożył meldunek Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Po przeglądzie pododdziałów podniesiono na maszt flagę państwowej i odegrano hymn Polski.

Następnie gospodarz uroczystości Komendant Miejski Policji w Suwałkach młodszy inspektor Adam Miezianko przywitał przybyłych na święto gości.

Z okazji Święta Policji na wyższe stopnie służbowe awansowało 43 mundurowych z Suwałk, 30 z Augustowa oraz 19 funkcjonariuszy z Sejn. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej łącznie 8 funkcjonariuszy z Suwałk, Sejn i Augustowa zostało dziś wyróżnionych Medalem „Za Długoletnią Służbę". Medal ten przyznawany jest jako nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków, wynikających z pracy zawodowej, w służbie na rzecz Państwa. W uznaniu szczególnych zasług, w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił Odznaką „Zasłużony Policjant” - 6 funkcjonariuszy (3 z Suwałk, 2 z Augustowa, 1 z Sejn).

Ponadto, w trakcie tegorocznych obchodów pożegnano, w związku z odejściem na emeryturę, kapelana suwalskiej Policji Księdza Prałata mjr Krzysztofa Kaczyńskiego, wręczając wielebnemu nagrodę i dziękując za współpracę.

W dalszej kolejności Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz wręczyli indywidualne nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w Turnieju Strzeleckim o Puchar Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zorganizowanym wspólnie przez trzy świętujące jednostki Policji, w ramach uczczenia 100. rocznicy utworzenia Policji Państwowej oraz wyróżnienia za wyniki w rywalizacji drużynowej.

Gratulując wyróżnionym awansów i odznaczeń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński podziękował policjantom za ich profesjonalną służbę, sumienność i trud, jaki wkładają w realizację zadań służbowych, dzięki czemu Polacy czują się bezpieczni.

Natomiast Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz skierował do świętujących funkcjonariuszy wyrazy wdzięczności oraz uznania za zaangażowanie i wysiłek wkładany w realizację zadań służbowych.

Przemawiający podkreślali, że to ważny dzień dla policjantów, którzy każdego dnia pełnią służbę na rzecz bezpieczeństwa. Goście podziękowali funkcjonariuszom za trud oraz poświęcenie w ich codziennej służbie.

Tegoroczne obchody uświetniła defilada w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej wystawionej przez Oddział Prewencji Policji w Białymstoku pod dowództwem komisarza Mariusza Wilińskiego i pododdziału funkcjonariuszy odznaczonych i mianowanych na wyższe stopnie policyjne.

Oprawę muzyczną zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Suchowoli pod batutą kapelmistrza Pana Jarosława Szczerby.

Z myślą o mieszkańcach mundurowi zorganizowali również stoiska profilaktyczne. Z policjantami można było porozmawiać m.in. o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, w tym z zakresu ruchu drogowego, a także bezpieczeństwa nad wodą. Dodatkowo, funkcjonariusze Policji udzielali informacji zainteresowanym osobom na temat funkcjonowania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikacji „Moja Komenda”. Święto było też doskonałą okazją do tego, aby promować zawód policjanta.

(KWP w Białymstoku)

 • Komendant Miejski Policji w Suwałkach wita zebranych gości
 • Komendant Miejski Policji w Suwałkach wita zebranych gości
 • Wiceminister MSWiA wręcza odznaczenia
 • Wiceminister MSWiA wręcza odznaczenia policjantom
 • Wiceminister MSWiA wręcza podziękowania policjantom
 • Przy ołtarzu policjant w umundurowaniu galowym czyta, stojąc przy małej ambonie
 • Przy ołtarzu policjant w umundurowaniu galowym czyta, stojąc przy małej ambonie
 • W kościele policjanci, w umundurowaniu galowym , biorą udział w asyście do mszy świętej
 • wnętrze kościoła z uczestnikami uroczystości
 • Minister dokonuje przeglądu pododdziałów , policjanci w umundurowaniu galowym
 • wiceminister MSWiA wręcza podziękowania policjantom
 • komendant wojewódzki policji w Białymstoku gratuluje policjantom
 • wiceminister MSWiA wręcza podziękowania policjantom
 • wiceminister MSWiA wręcza podziękowania policjantom
 • komendant wojewódzki policji w Białymstoku gratuluje policjantom
 • czterej policjanci stoją z pucharami
 • toisko profilaktyczne gdzie policjanci rozmawiają z dziećmi i ich rodzicami
 • Przemarsz kompani honorowej policji
 • uczestnicy uroczystości w kościele
 • uczestnicy uroczystości w kościele
 • uczestnicy uroczystości w kościele
 • wiceminister MSWiA i komendant wojewódzki policji dokonują przeglądu oddziału policji
 • oddział policji
 • medale i legitymacje
 • policjant zabezpieczający uroczystość
 • oddział policji stoi na placu
 • poczty sztandarowe
 • pododdział policji maszerujący ze sztandarem
 • poczet sztandarowy przy maszcie z flagą Polski
 • uczestnicy uroczystości na placu
 • zdjęcie grupowe uczestników uroczystości
 • zdjęcie grupowe uczestników uroczystości
 • wiceminister MSWiA z policjantami i członkami orkiestry
 • policjanci składający wieniec kwiatów
 • grupa policjantów z wiceministrem MSWiA
 • wiceminister MSWiA i komendant wojewódzki policji w Białymstoku przyjmują meldunek od dowódcy uroczystości
 • wiceminister MSWiA przemawia
 • komendant wojewódzki policji w Białymstoku przemawia
 • policjanci stojący w szeregu
 • policjanci stojący w szeregu
 • wiceminister MSWiA i komendant wojewódzki policji w Białymstoku wręczają medale policjantom
 • Wiceminister MSWiA gratuluje policjantom
Powrót na górę strony