Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie dowódców akcji i operacji policyjnych

Data publikacji 16.07.2019

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie 15 lipca 2019 roku rozpoczęło się szkolenie dowódców akcji i operacji policyjnych. Funkcjonariusze biorący udział w szkoleniu podnoszą swoje kwalifikacje oraz umiejętności podczas dowodzenia w sytuacjach kryzysowych.

19 policjantów z całej Polski rozpoczęło szkolenie teoretyczne i praktyczne w ramach kursu dowódców akcji i operacji policyjnych. Elementy dowodzenia ćwiczone są również na specjalnym symulatorze działań w sytuacjach kryzysowych. Jest on przeznaczony do prowadzenia treningu sztabowego z wykorzystaniem wirtualnego systemu symulacji komputerowej. Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie do treści szkolenia gier decyzyjnych na poziomie taktyczno-strategicznym.

Otwarcia kursu i powitania jego uczestników w imieniu insp. dr. hab. Marka Fałdowskiego – Komendanta-Rektora WSPol, dokonała mł. insp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska – Zastępca Komendanta-Prorektor.

Kurs specjalistyczny dla dowódców akcji i operacji policyjnych należy do kursów elitarnych, na który kierowani są oficerowie przewidziani do pełnienia funkcji dowódcy lub zastępcy dowódcy akcji/operacji w jednostkach organizacyjnych Policji. Oficerowie szkolą się przez okres dwóch tygodni, w których trakcie nabywają wiedzę m.in. z zakresu: specyfiki funkcjonowania jednostek policji w sytuacjach kryzysowych, dowodzenia w Policji, realizacji akcji lub operacji policyjnych oraz współdziałania z podmiotami pozapolicyjnymi.

(WSPol w Szczytnie / kp)

Powrót na górę strony