Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nadanie i wręczenie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie w ramach obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej

Data publikacji 23.07.2019

Święto Policji to data szczególna dla funkcjonariuszy. To czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników Policji, ale też i tych, z którymi, na co dzień współpracują. Uroczystości tarnowskich obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej rozpoczęły się otwarciem wystawy poświęconej policjantom II RP. Dzisiaj (23.07.) w mszy świętej w Bazylice Katedralnej w Tarnowie wzięli udział między innymi Zastępca Komendanta Głównego Policji mł. insp. Tomasz Szymański oraz Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta. Oprócz uroczystego apelu, mieszkańcy regionu mogli uczestniczyć w podniosłej dla Garnizonu Tarnowskiego uroczystości nadania sztandaru.

W tym roku obchodzimy setną rocznicę powstania Policji Państwowej. W związku z tą wyjątkową okazją, chcemy podziękować wszystkim, którzy wspólnie z nami angażują się w budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców regionu tarnowskiego. W ramach święta zostało zaplanowanych kilka wydarzeń towarzyszących jubileuszowym obchodom.

W czwartek Komendant Miejski Policji w Tarnowie uroczyście otworzył wystawę poświęconą policjantom okresu II Rzeczpospolitej, którą dzięki przychylności Dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie będzie można oglądać do końca wakacji w podziemiach muzeum przy ul. Rynek 3.

Dzisiejsze uroczystości rozpoczęła msza święta w Bazylice Katedralnej w Tarnowie, której przewodniczył Biskup Tarnowski Andrzej Jeż, a celebrował Diecezjalny Duszpasterz i Kapelan Policji ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka.

Uroczysty apel z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej połączony z nadaniem sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie miał miejsce na Placu Kazimierza w Tarnowie o godz. 11.30. Wzięli w nim udział mł. insp. Tomasz Szymański Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. dr Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, a także parlamentarzyści ziemi tarnowskiej. Wśród zaproszonych gości obecna była Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Anna Pieczarka, a także przedstawiciele prokuratur, sądów, służb mundurowych i instytucji współpracujących z tarnowską Policją, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 regionu tarnowskiego, rodziny policjantów oraz inni zaproszeni goście. Swoją obecnością ten uroczysty apel uświetniła orkiestra dęta Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, poczty sztandarowe komend powiatowych i miejskich regionu oraz kompania honorowa.

Obchody Święta Policji w Tarnowie były okazją do uhonorowania funkcjonariuszy i pracowników tarnowskiej Policji za trud i zaangażowanie wkładane w codzienną służbę. W tym dniu, oprócz wykonywania przez Policję bieżących zadań, wyróżnieni uczestniczyli w uroczystości wręczania awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań.

Zaproszonych gości oraz przybyłych mieszkańców uroczyście powitał Komendant Miejski Policji w Tarnowie mł insp. Mariusz Dymura.

W swoim wystąpieniu szef tarnowskich policjantów podkreślił, że służba w Policji wymaga poświęcenia, a zawód policjanta jest dla ludzi wrażliwych na krzywdę drugiego człowieka. Jednocześnie podziękował lokalnym władzom samorządowym za zaangażowanie włożone w ufundowanie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie oraz przewodniczącej Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 regionu tarnowskiego pani Grażynie Barnaś-Koniecznej za wypożyczenie swojego sztandaru, który od niemal dwóch dekad towarzyszył tarnowskim policjantom. Komendant złożył również podziękowania wszystkim funkcjonariuszom za ofiarność, za oddanie, za wszystko to, co nierozłącznie związane jest z dobrym wykonywaniem obowiązków policjanta. Podkreślił jak ważną rolę pełnią pracownicy Policji, którzy swoją rzetelną pracą gwarantują sprawne funkcjonowanie naszej formacji i wspierają nas każdego dnia.

W trakcie uroczystości odczytano Akt Nadania Sztandaru podpisany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zastępstwie przez Jarosława Zielińskiego oraz Akt Wręczenia Sztandaru.

Dla upamiętnienia tego historycznego wydarzenia ceremonię dopełniło symboliczne wbicie 19 gwoździ honorowych, w tym jednego gwoździa pamiątkowego nawiązującego do 100. rocznicy powstania Policji Państwowej w drzewiec sztandaru. Złożono również podpisy w księdze pamiątkowej sztandaru. Następnie Jego Ekscelencja Biskup Tarnowski Andrzej Jeż poświęcił sztandar, który został przekazany na ręce Zastępcy Komendanta Głównego Policji przez przewodniczącego Społecznego Komitetu na rzecz Ufundowania Sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie przez Starostę Tarnowskiego Romana Łucarza.

W tym dniu swoje poczty sztandarowe wystawiły: Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach, Komenda Powiatowa Policji w Bochni, Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ze sztandarem Rodziny Policyjnej 1939.

W dalszej części uroczystego apelu w obecności pocztów sztandarowych odbyło się uroczyste odczytanie decyzji i rozkazów oraz wręczenie aktów mianowania, odznaczeń i wyróżnień. Wśród wyróżnionych był Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie nadkom. Marcin Sak, który otrzymał Brązową Odznakę Zasłużony Policjant.

W związku z obchodami 100. rocznicy powstania Policji Państwowej na wyższe stopnie awansowało 141 tarnowskich policjantów, wśród nich był również Mariusz Dymura, który otrzymał stopień inspektora Policji (uroczyste wręczenie odbędzie się podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Krakowie 28.07.2019 r.). Trzech tarnowskich policjantów otrzymało medale i odznaczenia pozaresortowe.

Po wręczeniu awansów, odznaczeń i wyróżnień, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta odczytał list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji p. Elżbiety Witek, w którym minister powiedziała: - bezpieczeństwo, ład i porządek muszą być na pierwszym miejscu.  Minister podkreśliła, że bez państwa bezpiecznego nie można budować dobrej przyszłości dla Naszych obywateli, a  zaufanie obywateli do Policji wzrasta z każdym rokiem.

Do życzeń z okazji Święta Policji dołączył się też Zastępca Komendanta Głównego Policji  mł. insp. Tomasz Szymański. W swoim przemówieniu podziękował funkcjonariuszom za codzienny trud i wysiłek na rzecz bezpieczeństwa. Podkreślił, że policjanci w codziennej służbie, często z narażeniem własnego życia i zdrowia zapewniają tą jedną z podstawowych potrzeb każdego z nas jakim jest bezpieczeństwo.

Uroczystość zakończyła defilada, w której wzięły udział orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Poczty Sztandarowe, Kompania Reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz nominowani na wyższe stopnie służbowe.

Każdy, kto był zainteresowany służbą w Policji, mógł przy  stoisku doboru uzyskać wszelkie informacje dotyczące wymagań i postępowania kwalifikacyjnego. Natomiast przy  stoisku profilaktycznym można było uzyskać sporą garść informacji z zakresu profilaktyki uzależnień.

(KWP w Krakowie / wsz)

  • katedra tarnowska
  • policjanci stoją przed ołtarzem ze sztandarem podczas mszy świętej w katedrze
  • policjanci ze sztandarem podczas uroczystości na placu
  • grupa umundurowanych policjantów
  • poświęcenie sztandaru przez kapelana
  • Zastępca Komendanta Głównego Policji, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie oraz Komendant Miejski Policji w Tarnowie
Powrót na górę strony