Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody Święta Policji w CPKP „BOA”

Data publikacji 25.07.2019

Dzisiaj w siedzibie Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” na warszawskich Szczęśliwicach odbył się uroczysty apel z okazji 100. rocznicy utworzenia Policji Państwowej.

W uroczystości wziął udział Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński, przewodniczący Komisji Sejmowej do spraw Policji Grzegorz Piechowiak, poseł Marek Opioła, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Piotr Pogonowski, zastępca szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Grzegorz Ocieczka, Jego Ekscelencja Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. bp Józef Guzdek, kapelan Komendy Głównej Policji ks. Jan Kot, zastępca komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Marek Chodakowski, komendant Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Paweł Półtorzycki, zastępcy komendantów CBŚP i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, dyrektorzy Biur KGP oraz ich zastępcy, oraz licznie przybyli goście reprezentujący służby współpracujące z CPKP „BOA”, poprzedni dowódcy jednostki, jej byli funkcjonariusze i pracownicy.

Wiązanki kwiatów pod tablicą pamięci w CPKP „BOA” złożył zastępca szefa Policji insp. Tomasz Szymański wraz z dyrektorem CPKP „BOA” mł. insp. Dariuszem Ziębą i bp. Józefem Guzdkiem. Podczas uroczystości funkcjonariuszom wręczyli akty mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnienia nagrodą motywacyjną komendanta głównego Policji.

Zastępca komendanta głównego Policji insp. Tomasz Szymański dziękując za służbę funkcjonariuszom SPKP „BOA”, powiedział m.in.: „Każdego dnia funkcjonariusze CPKP „BOA” realizują wiele spektakularnych spraw. Służba w pododdziale „BOA” wymaga wielu poświęceń, niejednokrotnie tych największych, własnego życia. Dlatego wasza służba wymaga szybkiej i odpowiednio dostosowywanej procedury do nowych wyzwań. Chciałbym wam życzyć dalszych sukcesów w realizacji codziennych zadań.”

(Tekst / foto Andrzej Chyliński - miesięcznik „Policja 997")

  • Apel z okazji Święta Policji w CKPK BOA - złożenie kwiatów pod tablicą pamięci
  • 2. Apel z okazji Święta Policji w CKPK BOA - wiązanka kwiatów pod tablicą pamięci
  • 3. Apel z okazji Święta Policji w CKPK BOA - wysłuchanie hymnu
  • 4. Apel z okazji Święta Policji w CKPK BOA - zbiórka na placu
  • 5. Apel z okazji Święta Policji w CKPK BOA -przemawia szef CPKP BOA mł. insp. Dariusz Zięba
  • 6. Apel z okazji Święta Policji w CKPK BOA - goście
  • 7. Apel z okazji Święta Policji w CKPK BOA - wręczenie rozkazów mianowania na wyższe stopnie służbowe
  • 8. Apel z okazji Święta Policji w CKPK BOA - zastępca komendanta głównego Policji insp.  w rozmowie z bp. Józefem 
Guzdkiem i szefem CPKP BOA
  • 9. Apel z okazji Świeta Policji w CKPK BOA - pamiątkowe zdjęcie byłych antyterrorystów z szefem CPKP BOA
Powrót na górę strony