Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Witamy w naszych szeregach !

Data publikacji 26.07.2019

26 lipca 2019 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyło się ślubowanie 60 nowoprzyjętych policjantów, którzy po szkoleniu podstawowym w Szkole Policji w Słupsku rozpoczną służbę w kilkunastu jednostkach policji naszego garnizonu. To trzecie przyjęcie do służby w tym roku. W marcu i maju do służby w łódzkiej policji wstąpiło 118 funkcjonariuszy. Kolejne zaplanowano na 12 września, 7 listopada i 30 grudnia 2019 roku. Akces chęci wstąpienia w nasze szeregi można zgłaszać cały rok. Zapraszamy !

W piątkowej uroczystości ślubowania na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinspektora. Andrzeja Łapińskiego wzięli udział: w imieniu Wojewody Łódzkiego Pan Marcin Szmaja Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania  Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ksiądz podporucznik Jacek Syjud, Wiceprezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjny 1939 roku w Łodzi Pan Józef Kuczka, Członek Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów podinsp. Robert Pieniążek, Wiceprzewodniczący Związków Zawodowych  NSZZ Pracowników Policji Pan Michał Bienias, a także kadra kierownicza Łódzkiego Garnizonu Policji oraz rodziny nowo przyjętych policjantów.

 

Rotę ślubowania wypowiedziało 47 policjantów i 13 policjantek.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

 

Nowoprzyjętych policjantów osobiście powitał w szeregach Policji Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi  generał Andrzej Łapiński, który w krótkim przemówieniu podkreślił znaczenie Policji i jej rolę w społeczeństwie. Przypomniał o wiekowej historii naszej formacji, aktach bohaterstwa i poświęcenia dla Narodu Polskiego. Na zakończenie insp. Andrzej Łapiński zwrócił się do  rodzin nowych funkcjonariuszy prosząc o  wyrozumiałość i wsparcie swoich najbliższych w tej niełatwej służbie.

 

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

 

 

 

 

 

 

 • ślubowanie.
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
 • ślubowanie owo przyjętych policjantów.
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
Powrót na górę strony