Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste ślubowanie i awanse na wyższe stopnie oficerskie

Data publikacji 26.07.2019

Na terenie Oddziału Prewencji Policji w Katowicach odbyło się dzisiaj uroczyste ślubowanie 106 nowych policjantów, wśród których znalazły się 4 kobiety. Teraz czeka ich półroczne szkolenie, a następnie trwający blisko trzy miesiące proces adaptacji w oddziałach prewencji, po którym młodzi mundurowi trafią do jednostek, do których zostali przydzieleni. Uroczystość stała się także okazją do wręczenia rozkazów o powołaniach na stanowiska służbowe i o awansach na wyższe stopnie oficerskie.

Śląski garnizon policji z dniem 16 lipca powiększył się o 111 nowych stróżów prawa, z których dzisiaj 106 złożyło uroczyste ślubowanie. Uroczystość odbyła się na placu apelowym Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, z udziałem Kompanii Honorowej i Orkiestry KWP w Katowicach. Ślubowanie odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński.

W uroczystości uczestniczyli między innymi: Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk, Naczelnik Zarządu w Katowicach CBŚP mł. insp. Łukasz Fołta, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Szczeponek, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM w Katowicach Mirosław Cygan, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Katowicach insp. Rafał Stanek, Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego asp. sztab. Jacek Bryła, Kapelan śląskiej Policji ks. Adam Wycisk i kadra kierownicza śląskiego garnizonu Policji.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński przypomniał nowym policjantom, że wstąpili właśnie do formacji, która w tym roku obchodzi 100. rocznicę powstania. Formacji, która od początku swojego istnienia miała jedno podstawowe zadanie: strzec bezpieczeństwa państwa, spokoju i porządku publicznego. Podziękował także bliskim za okazane im dotychczas wsparcie, a rodzicom za dobre wychowanie do pełnienia tak odpowiedzialnej służby.

Wśród nowo przyjętych policjantów są 4 kobiety. Niebawem wszyscy rozpoczną półroczny kurs podstawowy w szkole policyjnej. Następnie mundurowych czeka trwający blisko 3 miesiące proces adaptacji w oddziałach prewencji. Po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych nowi stróże prawa zasilą szeregi różnych jednostek garnizonu śląskiego.

Uroczysty apel był również okazją do wręczenia rozkazów o powołaniu na stanowiska służbowe:

 • Pierwszemu Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie - mł. insp. Mariuszowi STRZELECKIEMU,
 • Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie - nadkom. Grażynie DUDEK,
 • Pierwszemu Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie - podinsp. Michałowi CHOLI,
 • Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach - mł. insp. Grzegorzowi MUSZE,
 • Zastępcy Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach - podinsp. Norbertowi URBANOWSKIEMU,

oraz aktów mianowania na wyższe stopnie oficerskie:

 • mł. insp. Dariuszowi ATŁASIKOWI - Komendantowi Miejskiemu Policji w Częstochowie na stopień inspektora,
 • podinsp. Arkadiuszowi KONOWALSKIEMU - I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach na stopień młodszego inspektora,
 • podinsp. Magdalenie WIJI - Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach na stopień młodszego inspektora,
 • podinsp. Sławomirowi ZYNKOWI - Naczelnikowi Wydziału Kadr KWP w Katowicach na stopień młodszego inspektora,
 • nadkom. Wiesławowi DRYJI - I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku na stopień podinspektora,
 • nadkom. Radosławowi KACPRZAKOWI - Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach na stopień podinspektora,
 • nadkom. Andrzejowi NOWAKOWI - Zastępcy Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej na stopień podinspektora,
 • nadkom. Pawłowi STRÓŻOWI - ekspertowi Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Katowicach na stopień podinspektora.

Uroczystość zakończył pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompani Honorowej, defilada zebranych na placu pododdziałów oraz gratulacje i życzenia dla świeżo upieczonych policjantów od licznie zgromadzonych członków rodzin i znajomych.

 • Orkiestra idąca przez plac apelowy OPP w Katowicach
 • Wprowadzenie kompanii honorowej ze sztandarem KWP.
 • Złożenie meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach w asyście dowódcy oddaje honory sztandarowi KWP w Katowicach.
 • Trybuna honorowa z kadrą kierowniczą na placu apelowym.
 • Poczet flagowy zmierza w kierunku masztu.
 • Uroczyste podnoszenie flagi Państwowej, widoczny poczet flagowy i trybuna z gośćmi honorowymi.
 • Ślubujący policjanci na placu apelowym OPP w Katowicach.
 • Wystąpienie przed front szyku pocztu sztandarowego.
 • Poczet sztandarowy skierowany przodem do ślubujących policjantów.
 • Ślubowanie policjantów przed pocztem sztandarowym.
 • Ślubowanie policjantów na placu apelowym OPP w Katowicach.
 • Poczet sztandarowy i trybuna z kadrą kierowniczą.
 • Powołani na stanowiska kierownicze.
 • Ślubowanie policjantów na placu apelowym OPP w Katowicach.
 • Wręczenie rozkazów personalnych o powołaniu na stanowiska służbowe przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
 • Wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.
 • Trybuna z gośćmi honorowymi.
 • Trybuna z kadrą kierowniczą Śląskiej Policji na placu apelowym wraz z rodzinami i bliskimi ślubujących policjantów.
 • Uroczystość na placu apelowym OPP w Katowicach. Widoczni policjanci, którzy złożyli ślubowanie. Na dalszym planie budynek na terenie OPP
 • Musztra paradna w wykonaniu kompani honorowej z OPP w Katowicach
 • Musztra paradna w wykonaniu kompani honorowej z OPP w Katowicach
 • Defilada kończąca uroczystość. Na pierwszym planie maszeruje Orkiestra KWP w Katowicach, na dalszym planie trybuna z gośćmi uroczystości
 • Defilada kończąca uroczystość. Na pierwszym planie maszeruje kompania honorowa, na dalszym planie trybuna z gośćmi uroczystości
 • Defilada kończąca uroczystość. Na pierwszym planie maszerują policjanci, którzy złożyli ślubowanie, na dalszym planie trybuna z gośćmi uroczystości
 • Nowi policjanci spotykają się ze swoimi rodzinami i bliskimi na placu apelowym po uroczystościach
 • Nowi policjanci spotykają się ze swoimi rodzinami i bliskimi na placu apelowym po uroczystościach
 • Nowi policjanci spotykają się ze swoimi rodzinami i bliskimi na placu apelowym po uroczystościach
 • Nowi policjanci spotykają się ze swoimi rodzinami i bliskimi na placu apelowym po uroczystościach
 • Nowi policjanci spotykają się ze swoimi rodzinami i bliskimi na placu apelowym po uroczystościach
 • Nowi policjanci spotykają się ze swoimi rodzinami i bliskimi na placu apelowym po uroczystościach
 • Nowi policjanci spotykają się ze swoimi rodzinami i bliskimi na placu apelowym po uroczystościach
 • Nowi policjanci spotykają się ze swoimi rodzinami i bliskimi na placu apelowym po uroczystościach
Powrót na górę strony