Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jesteśmy na półmetku wakacji

Data publikacji 02.08.2019

Półmetek wakacji to dobry czas na ocenę dotychczasowych efektów zarówno wytężonej służby policjantów, ale także szeregu podejmowanych działań i przedsięwzięć na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego osobom korzystającym z letniego wypoczynku, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Wakacje to nie dla wszystkich czas letniej kanikuły. Nie możemy zapominać, że w sezonie wakacyjnym nad naszym bezpieczeństwem czuwają dziesiątki tysięcy policjantów m.in. z ogniw patrolowo-interwencyjnych, dzielnicowych, Oddziałów Prewencji Policji, czy ruchu drogowego. Tak jak my zmieniamy swoje codzienne plany, tak policjanci muszą przewidzieć kierunki naszych podróży i zniwelować potencjalne zagrożenia.

Nie możemy zapominać, że wakacje to nie tylko czas wypoczynku i wyjazdów, bo ktoś musi zadbać również o bezpieczeństwo pozostawionych przez nas domów i mieszkań.

Policja jest wiodącym podmiotem w zapewnieniu naszego bezpieczeństwa, nie mniej jednak nie jest podmiotem jedynym. Stąd też policyjne przygotowania do optymalnego zabezpieczenia sezonu wakacyjnego rozpoczynają się dużo wcześniej niż nasze wakacje i mają szeroki wymiar międzyinstytucjonalny. Trudnym do opisania jest katalog służb, inspekcji instytucji i podmiotów współpracujących z Policją, albowiem mają one zarówno wymiar lokalny, jak i ogólnokrajowy na międzynarodowym skończywszy.

Doskonałym przykładem takiej współpracy międzyinstytucjonalnej są działania realizowane na podstawie Protokółu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami podpisanego 19 czerwca 2019 r. pomiędzy Policją a kilkunastoma organizacjami. Zgodnie z tym protokołem policjanci pozostają w stałym kontakcie z kuratorami oświaty oraz pozostałymi służbami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa, a także komendantami poszczególnych obozów. O skali działań może świadczyć fakt, iż od początku wakacji policjanci przeprowadzali 1142 kontrole obozów harcerskich, na których wypoczywało blisko 64 tys. osób, przeprowadzając z ich uczestnikami 860 działań profilaktycznych.

Zabezpieczenie sezonu wakacyjnego nie ogranicza się oczywiście wyłącznie do spotkań z harcerzami, na jeszcze większą skalę na terenie całego kraju systematycznie organizowane są spotkania z mieszkańcami i turystami. W ramach tych spotkań profilaktycznych, kierowanych do różnych grup wiekowych, w tym seniorów, policjanci informują o potencjalnych zagrożeniach oraz o tym, jak nie stać się ich ofiarą. Nie zapominajmy, że wakacje to również niestety czas szczególnej aktywności oszustów i złodziei.

Wysokie temperatury sprzyjają rekreacji wodnej, stąd Policja, dbając o bezpieczeństwo na tych obszarach, każdego dnia od początku wakacji kieruje około 130 policjantów. Od początku wakacji zrealizowano ponad 3 tysiące patroli wodnych.

Pomimo tak dużego zaangażowania nie jest możliwe, aby objąć nadzorem policyjnym wszystkie akweny. Dlatego też bardzo istotna jest również aktywność każdego z nas. W momencie zidentyfikowania miejsc zagrożonych powinniśmy skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jeżeli ujawnione zagrożenie związane z bezpieczeństwem osób na wodach nie wymaga natychmiastowej reakcji w postaci konieczności udzielenia pomocy czy wezwania służb ratunkowych, możemy zupełnie anonimowo powiadomić o nim Policję. Wystarczy, że w aplikacji wybierzesz zagrożenie „Miejsca niebezpieczne na wodach”, wskażesz dokładną lokalizację zagrożenia i opiszesz szczegóły tej sytuacji. Możesz również dołączyć zdjęcie lub film. Wszystko to potrwa kilka minut a może uratować czyjeś życie. Tylko od początku tegorocznych wakacji na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa naniesiono ponad 240 zagrożeń w tej kategorii, wśród nich potwierdzono 142, z tego 5 wyeliminowano. Niestety, pomimo licznych akcji profilaktycznych oraz działań prewencyjnych, od początku wakacji, na terenie kraju odnotowano 130 przypadków utonięć. Po raz kolejny więc apelujemy o rozsądek, ostrożność oraz trzeźwe myślenie, bo woda to jednak z groźny żywioł.

Skuteczność zabezpieczenia prewencyjnego w znacznym stopniu zależy od właściwie podejmowanych działań edukacyjno-świadomościowych. Jednym z ważnych działań prowadzonych przez policjantów w skali ogólnopolskiej jest kampania edukacyjno-profilaktyczna pt. Narkotyki i dopalacze zabijają, której hasło brzmi Szkoda Ciebie na takie patoklimaty. Została ona zainicjowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Jej głównym celem jest uświadamianie młodzieży o zgubnych skutkach nawet incydentalnego zażywania narkotyków i tzw. dopalaczy.

Ponadto, Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zainaugurowało trzecią ogólnopolską edycję akcji informacyjno-edukacyjnej pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Bezpośrednimi adresatami projektu są osoby przebywające na terenach wodnych i przywodnych – zarówno dzieci i młodzież, jak również osoby dorosłe. Adresatami pośrednimi są zarządzający wyznaczonymi obszarami wodnymi, w szczególności kąpieliskami, a także podmioty prowadzące działalność w zakresie rekreacji wodnej i wypoczynku (m.in. wypożyczalnie sprzętu wodnego, ośrodki wypoczynkowe, lokale gastronomiczne itp.).

Warto wspomnieć, że w okresie poprzedzającym wakacje, policjanci przeprowadzili liczne spotkania z dziećmi i młodzieżą na terenie placówek oświatowych. W ramach tych spotkań policjanci realizujący zadania z zakresu profilaktyki społecznej, w tym również dzielnicowi udzielali wskazówek na temat bezpiecznego zachowania się w trakcie wypoczynku w wodzie i nad wodą oraz zapraszali do udziału w konkursie filmowym pn. „Filmowy przeWODNIK”, który jest integralną częścią inicjatywy.

Informacje na temat akcji, bieżące wydarzenia, harmonogramy imprez towarzyszących działaniu w całym kraju, porady, regulamin konkursu oraz quizy wiedzy można znaleźć na stronie: policja.pl/bezpieczenstwo-nad-woda. Zachęcamy wszystkich do częstego jej odwiedzania. O skali przedsięwzięć może świadczyć fakt, że do końca lipca br. w całej Polsce zorganizowano ponad 300 imprez, pikników, festynów i spotkań plenerowych, promujących bezpieczne zachowania nad wodą, w domu, na drodze oraz w Internecie.

Policja nie zapomina również o Polakach spędzających wakacje poza granicami naszego kraju. Sprawdzoną w praktyce formą międzynarodowej współpracy, cenioną przede wszystkim przez polskich turystów, ale i policje innych państw (stąd intensywnie rozwijaną), są organizowane przez Biuro Prewencji KGP patrole międzynarodowe w sezonie turystyczno-wakacyjnym w ramach międzynarodowego projektu „Bezpieczny sezon turystyczny" na terenie Chorwacji i Bułgarii, oraz podobne inicjatywy realizowane na terenie Czech i Francji. Nasi policjanci, w tych chętnie uczęszczanych przez Polaków krajach, pełnią przede wszystkim funkcję propomocową dla naszych rodaków, jednak w przypadku rażącego naruszenia norm prawnych, co się niestety czasami zdarza — pomagają stronie zagranicznej w wyegzekwowaniu właściwego zachowania. W obszarze tym doskonale układa się współpraca na linii polskiej dyplomacji i Policji.

W trosce o zagranicznych turystów, a także w ramach współpracy międzynarodowej, w ramach wypełniania zobowiązań wynikających z Porozumienia Wykonawczego pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej w sprawie zasad i warunków prowadzenia wspólnych patrol, przez dwa tygodnie lipca br., czwórka umundurowanych funkcjonariuszy włoskiej Policji pełniła służbę patrolową w Gdańsku i we Wrocławiu. Na mocy niniejszego porozumienia włoscy funkcjonariusze asystowali i pomagali polskiej Policji podczas wspólnych patroli w miastach najczęściej odwiedzanych przez włoskich turystów.

Pamiętajmy, że w głównej mierze od nas samych zależy, czy okres wakacji będzie bezpieczniejszy, czego wszystkim i również sobie życzymy.

(Biuro Prewencji KGP)

Kolaż zdjęć przedstawiający działania Policji na rzecz bezpieczeństwa w okresie wakacji

  • policjantka rozmawia z dziećmi
  • policjant przemawia do dzieci na obozie harcerskim
  • Policjant i ratownik wodny na łodzi
  • dwoje polskich policjantów i policjant z Chorwacji
  • policjant z chłopcem przebranym w policyjny strój
  • dwaj polscy policjanci i dwi policjantki włoskie
Powrót na górę strony